26. april 2021

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal

Anklagemyndigheden kræver i dyretransportsager (om transportegnethed) nu bøder på op til 25.000 kr. mod chaufførerne og for dyretransportvirksomhedernes vedkommende taler vi om bøder i størrelsesordenen 160.000 kr.

Jeg har tidligere kritiseret fagligheden i Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyretransportsagerne. Jeg har indhentet ’second opinions’, der har sået alvorlig tvivl om, hvorvidt de hidtidige domme mod chauffører og vognmænd hviler på et dyrlægefagligt korrekt grundlag.

Læs evt. mere her: Ny og særdeles alvorlig kritik fjerner grundlaget for dyretransportsagerne – Forman Advokater (forman-advokater.dk)

Når vi forholder det spinkle grundlag med ovenstående kæmpeforøgelse af det bødeforlæg, vi er blevet præsenteret for på det seneste, kan jeg kun konkludere følgende: Retssikkerheden for de implicerede parter er tæt på bristepunktet. Og jobbet som chauffør bliver mindre og mindre attraktivt, når du konstant har en trussel om en kæmpebøde hængende over hovedet – og du faktisk ikke selv har kontrollen over, hvorvidt du får bøden eller ej, selvom du udfører dit job så godt som overhovedet muligt.

Som repræsentant for chaufførgruppen (der repræsenterer chauffører, der i det daglige transporterer levende dyr) har jeg endnu engang rettet henvendelse til Fødevareministeriet for at få et møde, så vi kan få ændret den helt uholdbare situation.

Brevet kan du læse ved at klikke her: 26-04-21 – Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri

Og ønsker du mere info om sagen, kan du orientere dig her:

Christian transporterer 100.000 svin om året: Risikerer bøder på 20.000 kroner per svin | TV2 Nord

Det Veterinære Sundhedsråd vil ikke forholde sig til kritikken af deres udtalelser – Forman Advokater (forman-advokater.dk)

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal
Website by danielfrom.dk