Priser & betingelser

Hos Forman Advokater følger vi advokatsamfundets almindelige regler.

Honorarberegning

Hvis der ikke er indgået en forudgående aftale om særlig afregning, f.eks. fast pris, vil ydelser blive afregnet med udgangspunkt i den enkelte opgaves tidsforbrug, omfang og karakter. Der vil også blive taget hensyn til sagens økonomiske karakter, ansvar, kompleksitet, specialistviden og det opnåede resultat.

Medgået tid beregnes efter vejledende timepriser ex. moms kr. 2.200,00 (Advokat) eller kr. 2.000,00 (Advokatfuldmægtig), i betalingen indgår medgået sekretærtid.

Ved oprettelse af sagen opkræves et depositum på kr. 5.000,00, der skal indbetales til følgende kontonumre i Danske Bank:

Privat kunder: 3409-3709879128

Erhvervskunder: 3409-3409852629

Vi bruger Danske bank og har ansvarsforsikring hos Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

 

Akut hjælp

Opkald til akuttelefonen i nattetimerne (22.00 – 07.00) afregnes med min. 1½ time.

Hvis henvendelsen efterfølgende udvikler sig til en sag, vil beløbet indgå i det samlede salær.

 

Foredrag og undervisning

Få viden om generelle emner for vognmandsområdet fx:

  • Vognmænd og retssikkerhed
  • Køre- og hviletid
  • Køb af tungt transportudstyr
  • Godskørselsloven
  • Færdselsstrafferet

Kontakt os for en dialog om indholdet. Vi kommer gerne til dig.

 

Fakturering

Afregning sker løbende og der vil som udgangspunkt, hver måned blive foretaget en á conto afregning, hvoraf timeforbruget fremgår.

Ved rådgivning af tidsmæssigt begrænset omfang vil fakturering ske når sagen er afsluttet.

 

Sikkerhedsstillelse

I nogle sagstyper vil der blive stillet krav om, at der indbetales sikkerhed for salæret. Sikkerhedsstillelsen vil blive fradraget i slutafregningen.

 

Forudbetaling

Som udgangspunkt skal der ske forudbetaling for udlæg til f.eks. retsafgifter, gebyrer, tinglysningsafgifter, og andre eksterne omkostninger.

 

Website by danielfrom.dk