Det kan vi hjælpe med

Procesførelse ved civile domstole

Færdselsstraffesager

 • Køre hviletidssager
 • Overlæssager
 • Hastighedsager
 • Højresvingssager
 • Dyretransportsager
 • Sager om specialtransporter/særtransport
 • Sager om frakendelse af førerretten
 • Sager om vigepligt

Tekniske mangelsager

I særlig grad afklaring af mangler ved teknik, herunder tungt transportudstyr, entreprenørmateriel, kraner og maskiner af enhver art.

Aftaleretlige sager

 • Købsaftaler vedrørende køb af transportudstyr
 • Kørselsaftaler
 • Konkurrence / kundeklausuler

Sager om vognmandstilladelser

 • Opnåelse af vognmandstilladelse
 • Sager om vognmandstilladelse ved straffedomstolen

Ansættelses- og arbejdsret

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

 • Ansættelseskontrakter, herunder forhandling og udarbejdelse heraf
 • Ændringer i ansættelsesforholdet, herunder rådgivning og forhandling samt implementering heraf
 • Opsigelser, advarsler samt større afskedigelser (masseafskedigelser)
 • Fratrædelsesaftaler, herunder forhandling og udfærdigelse heraf
 • Virksomhedsoverdragelser, herunder medarbejdernes retsstilling i den forbindelse
 • Konkurrencebegrænsninger, herunder udfærdigelse og rådgivning
 • Personalepolitikker, herunder udfærdigelse og implementering af personalehåndbog
 • Graviditet-og barselsregler, diskrimination mv.
 • Ferielov
 • Rådgivning i øvrigt til den personaleansvarlige

Kommercielle kontrakter

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Samarbejds-, produktions- og distributionsaftaler
 • Eneforhandleraftaler
 • Agentaftaler
 • Franchiseaftaler
 • Hensigtserklæringer
 • Hemmeligholdelsesaftaler (NDA)
 • Rammeaftaler

 

Selskabsret 

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

 • Selskabsretlige omstruktureringer
 • Vedtægtsændringer
 • Generalforsamlinger
 • Udbyttepolitik, lån til ejer, erhvervelse af egne kapitalandele, optioner, warrants og andre former for incitamentsordninger
 • Fusion og spaltning
 • Kapitalforhøjelse
 • Kapitalnedsættelse
 • Opkøb af egne kapitalandele

EU-ret og internationale erhvervsretsforhold

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

Fast ejendom

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

ERHVERVSEJENDOMME

 • Transaktionsrådgivning i forbindelse med køb og salg
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af køb og salg
 • Juridisk due diligence
 • Finansiering
 • Lejekontrakter og lejeforhold
 • Tilbudspligt

LANDBRUGSEJENDOMME

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af køb og salg
 • Juridisk due diligence
 • Finansiering

LEJERET

 • Afståelses- og fremlejeret
 • Udfærdigelse af erhvervslejekontrakter
 • Rådgivning generelt vedrørende indgåelse af lejekontrakt, vilkår m.m
 • Lejeregulering
 • Fraflytning og istandsættelse
 • Lejeretlige tvister i øvrigt

ENTREPRISE

 • Forhandling af entreprisekontrakter (AB92, ABT93, FIDIC mv.)
 • Aftaler med underentreprenører og leverandører
 • Rammeaftaler og udviklingsaftaler
 • Rådgiveraftaler (ABR89)
 • Joint venture-aftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Løbende rådgivning under byggeriets udførelse
 • Rets- og voldgiftssager, syn og skøn, og sagkyndige beslutninger
 • Internationale tvister

Køb og salg af virksomheder

Tilbydes qua fusionen med Sønderby Legal.

 • Proces og strategi i forbindelse med køb og salg af virksomheder
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk due diligence
 • Kontraktudarbejdelse og -forhandling
 • Finansiering og etablering af sikkerheder
 • Management buy-outs
 • Joint ventures
 • Ventureinvesteringer m.v.

Herudover bistår vi også gerne med inkasso, udformning af ansættelseskontrakter, erstatningssager og fordrag/undervisning i fx køre-/hviletid og færdselsstrafferet.

Website by danielfrom.dk