Nyheder fra Forman Advokater

Nyheder

Anklagemyndigheden har et ansvar…

15.09.21: …som de meget sjældent lever op til i sager, hvor chauffører er tiltalt. Overordnet om sagen: En chauffør faldt kortvarigt i søvn og lastbilen endte i midterrabatten. Historien fortæller hvad der kan ske når Anklagemyndigheden ikke opfylder pligten til objektivitet i Retsplejelovens §96 stk. 2, der handler om både at finde beviser på den tiltaltes […]

+Læs mere

Anklagemyndigheden har et ansvar…

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter

30.08.21: Valget står – i mindst tre typiske tilfælde – mellem pest og kolera Når du som fører af lastvognstoget har brugt din køretid og skal holde stille, kan du nærmest pr. automatik vælge mellem en køre- og hviletidsbøde (fordi lastvognstoget må køre videre, da p-pladserne ofte alle er optaget) eller du må acceptere den p-bøde, […]

+Læs mere

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?

17.06.21: Branchen holdt Danmark kørende, da landet lukkede ned Ingen vidste noget om, hvilke farer der i relation til COVID19 var forbundet med at læsse og transportere slagtegrise i begyndelsen af marts 2020, hvor landet lukkede ned, og alle blev indenfor hjemmets fire vægge. Til trods for denne betydelige usikkerhed valgte dyretransportvognmændene og deres chauffører at […]

+Læs mere

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?

Cyklisten har en del af ansvaret for dårlige oversigtsforhold

27.05.21: Den lynhurtige cyklist. Alle chauffører kender situationen: Højresving plus en cykelsti inden for en række af parkerede biler og varevogne – som chauffør gør man alt det mulige for at sikre sig, at der ikke er cykler på cykelstien forud for højresvinget og alligevel sker det. Pludseligt dukker ham den hurtige cykelrytter op, som du […]

+Læs mere

Cyklisten har en del af ansvaret for dårlige oversigtsforhold

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal

26.04.21: Anklagemyndigheden kræver i dyretransportsager (om transportegnethed) nu bøder på op til 25.000 kr. mod chaufførerne og for dyretransportvirksomhedernes vedkommende taler vi om bøder i størrelsesordenen 160.000 kr. Jeg har tidligere kritiseret fagligheden i Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyretransportsagerne. Jeg har indhentet ’second opinions’, der har sået alvorlig tvivl om, hvorvidt de hidtidige domme mod […]

+Læs mere

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal

I hate to say I told you so…

08.03.21: Reglerne om de sikkerhedskritiske fejl udnyttes nu til det yderste af en grænsesøgende betjent. Chauffører, vognmænd og jeg selv fik desværre fuldstændigt ret. Situationen i den nye dom er følgende: Betjenten standser lastbilen og gennemgår den minutiøst. Ud over lidt problemer omkring nogle lygter er alt i orden. Så får betjenten øje på sneplovsbeslaget. Kanten […]

+Læs mere

I hate to say I told you so…

Det Veterinære Sundhedsråd vil ikke forholde sig til kritikken af deres udtalelser

24.02.21: Mit spørgsmål lyder derfor: Hvad gør anklagemyndigheden i dyretransportsagerne for at sikre, at uskyldige chauffører og vognmænd ikke dømmes? Det Veterinære Sundhedsråd har valgt at afvise at kommentere den meget alvorlige kritik, som er rejst af eksterne dyrlægefaglige eksperter imod en række af rådets udtalelser. Der er tale om udtalelser, som danner grundlag for alvorlige […]

+Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråd vil ikke forholde sig til kritikken af deres udtalelser

Ny og særdeles alvorlig kritik fjerner grundlaget for dyretransportsagerne

09.02.21: Ny, særdeles massiv og i realiteten altødelæggende kritik af fagligheden i Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyretransportsagerne stiller meget alvorlig tvivl om, hvorvidt de hidtidige domme mod chauffører og vognmænd hviler på et dyrlægefagligt korrekt grundlag. Skræmmende fordi disse udtalelser udgør en stor del af grundlaget for dommene i sagerne mod chauffører og vognmænd. Hertil […]

+Læs mere

Ny og særdeles alvorlig kritik fjerner grundlaget for dyretransportsagerne

Nye regler om vanvidsbilisme er en tikkende bombe under vognmændene

20.01.21: Nye regler om vanvidsbilister er, sammen med anklagemyndighedens grænsesøgende adfærd, en tikkende bombe under den tunge transport. Vognmændene risikerer at miste lastvognstog. Reglerne om vanvidsbilister er nemlig direkte anvendelige over for chaufføren ved rettens behandling af køre hviletidssager og højresvingssager. Voldsomme konsekvenser ift. mindre overtrædelser Hvis en chauffør overtræder køre/hviletidsreglerne, bliver syg under arbejdets udførelse […]

+Læs mere

Nye regler om vanvidsbilisme er en tikkende bombe under vognmændene

3 chauffører frifundet i sammenkoblingssager

05.01.21: 3 chauffører frifundet for frakendelse af førerretten i sager om sammenkobling af forvogn og anhænger. Frifindelsen skete på trods af, at bilinspektørernes rapporter og forklaringer i retten minder mere om rene partsindlæg til støtte for anklagemyndighedens påstand om skyld end om de objektive rapporter, som gør retten i stand til at træffe afgørelse i sagerne […]

+Læs mere

3 chauffører frifundet i sammenkoblingssager
Website by danielfrom.dk