Nyheder fra Forman Advokater

Nyheder

Regeldanmarks ansvar ift. manglen på kvalificeret arbejdskraft i transportbranchen

09.03.22: Jeg ser magtudøvernes dårlige opførsel overfor chauffører og vognmænd som en stor del af problemet. Regeldanmark bærer dermed et tungt ansvar for chaufførmanglen. Den daglige nedladende behandling af chauffører og vognmænd, vi har erfaret gennem de senere år, har i den grad indflydelse på chaufførmanglen. I standsningssituationen oplever chauffører og vognmænd latterlig nidkærhed og uendelig […]

+Læs mere

Regeldanmarks ansvar ift. manglen på kvalificeret arbejdskraft i transportbranchen

Møde for dyretransportchaufførerne

13.01.22: Indkaldelse til møde for Chauffører. Der er meget på spil for anklagemyndigheden i forhold til dyretransportørerne. Der er skabt alvorlig og velbegrundet tvivl om grundlaget for de ufatteligt mange sager om transportegnethed, som i en meget lang periode er gennemført af anklagemyndigheden mod dyrechauffører og vognmænd ved retterne rundt omkring i hele landet. Det er […]

+Læs mere

Møde for dyretransportchaufførerne

CORONAKONSEKVENS – Mødetidspunkt for dyretransportvognmændene ændres til møde på Pårup kro lørdag d. 05/02-2022 kl. 09.30

26.12.21: Der er meget på spil for Anklagemyndigheden i dyretransportsagerne. Jacob Forman, Sønderby Legal-Forman Advokater orienterer på mødet om den seneste særdeles spændende udvikling inden for sagerne om transportegnethed. Der er meget på spil for anklagemyndigheden i forhold til dyretransportørerne. Der er skabt alvorlig og velbegrundet tvivl om grundlaget for de ufatteligt mange sager om transportegnethed, […]

+Læs mere

CORONAKONSEKVENS – Mødetidspunkt for dyretransportvognmændene ændres til møde på Pårup kro lørdag d. 05/02-2022 kl. 09.30

Dyretransportsagerne hviler på et juridisk forkert grundlag

08.11.21: Chauffører har IKKE samme ansvar for dyrenes transportegnethed som landmanden, viser dugfrisk svar fra EU-kommissionen. Landmand og chauffør kan ikke sidestilles ansvarsmæssigt Den danske anklagemyndighed har under hele forløbet af transportegnethedssagerne betragtet chaufførernes ansvar som ligestillet med det ansvar, som landmanden har for dyrenes transportegnethed ved dyrenes læsning. Denne opfattelse skydes godt og grundigt ned […]

+Læs mere

Dyretransportsagerne hviler på et juridisk forkert grundlag

Vi fusionerer med Sønderby Legal Advokatpartnerselskab

08.11.21: På opfordring af aktører i branchen er de to virksomheder fusioneret per 1. oktober og flytter sammen på kontoret i København i løbet af november. Forman Advokater, som herefter er en del af Sønderby Legal, fortsætter som selvstændigt brand, som er kendt og respekteret igennem mange år i branchen. Det er derfor en stor glæde […]

+Læs mere

Vi fusionerer med Sønderby Legal Advokatpartnerselskab

Anklagemyndigheden har et ansvar…

15.09.21: …som de meget sjældent lever op til i sager, hvor chauffører er tiltalt. Overordnet om sagen: En chauffør faldt kortvarigt i søvn og lastbilen endte i midterrabatten. Historien fortæller hvad der kan ske når Anklagemyndigheden ikke opfylder pligten til objektivitet i Retsplejelovens §96 stk. 2, der handler om både at finde beviser på den tiltaltes […]

+Læs mere

Anklagemyndigheden har et ansvar…

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter

30.08.21: Valget står – i mindst tre typiske tilfælde – mellem pest og kolera Når du som fører af lastvognstoget har brugt din køretid og skal holde stille, kan du nærmest pr. automatik vælge mellem en køre- og hviletidsbøde (fordi lastvognstoget må køre videre, da p-pladserne ofte alle er optaget) eller du må acceptere den p-bøde, […]

+Læs mere

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?

17.06.21: Branchen holdt Danmark kørende, da landet lukkede ned Ingen vidste noget om, hvilke farer der i relation til COVID19 var forbundet med at læsse og transportere slagtegrise i begyndelsen af marts 2020, hvor landet lukkede ned, og alle blev indenfor hjemmets fire vægge. Til trods for denne betydelige usikkerhed valgte dyretransportvognmændene og deres chauffører at […]

+Læs mere

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?

Cyklisten har en del af ansvaret for dårlige oversigtsforhold

27.05.21: Den lynhurtige cyklist. Alle chauffører kender situationen: Højresving plus en cykelsti inden for en række af parkerede biler og varevogne – som chauffør gør man alt det mulige for at sikre sig, at der ikke er cykler på cykelstien forud for højresvinget og alligevel sker det. Pludseligt dukker ham den hurtige cykelrytter op, som du […]

+Læs mere

Cyklisten har en del af ansvaret for dårlige oversigtsforhold

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal

26.04.21: Anklagemyndigheden kræver i dyretransportsager (om transportegnethed) nu bøder på op til 25.000 kr. mod chaufførerne og for dyretransportvirksomhedernes vedkommende taler vi om bøder i størrelsesordenen 160.000 kr. Jeg har tidligere kritiseret fagligheden i Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyretransportsagerne. Jeg har indhentet ’second opinions’, der har sået alvorlig tvivl om, hvorvidt de hidtidige domme mod […]

+Læs mere

Situationen for dyretransportørerne er nu helt katastrofal
Website by danielfrom.dk