24. februar 2021

Det Veterinære Sundhedsråd vil ikke forholde sig til kritikken af deres udtalelser

Mit spørgsmål lyder derfor: Hvad gør anklagemyndigheden i dyretransportsagerne for at sikre, at uskyldige chauffører og vognmænd ikke dømmes?

Det Veterinære Sundhedsråd har valgt at afvise at kommentere den meget alvorlige kritik, som er rejst af eksterne dyrlægefaglige eksperter imod en række af rådets udtalelser. Der er tale om udtalelser, som danner grundlag for alvorlige afgørelser fra retten i sager om transportegnethed imod chauffører og vognmænd.

Skal chauffører og vognmænd så blot finde sig i, at der ikke bliver taget stilling til den meget alvorlige kritik? Skal de acceptere, at sagerne blot fortsætter uden at kritikken er blevet taget alvorlig – og at de som uskyldige dømmes skyldige på et usagligt grundlag?

Retsplejeloven kræver handling

Heldigvis kommer retsplejelovens §96 stk. 2 ind i billedet her. Denne regel slår fast, at anklagemyndigheden har en pligt til at sørge for, at uskyldige ikke dømmes i retten. Anklagemyndigheden skal i henhold til denne regel netop finde de punkter i sagen, som taler imod vedkommendes skyld.

Og det taler i den grad imod chaufførers og vognmænds skyld i dyretransportsagerne, at der rejses så alvorlig kritik af en række af Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser.

De åbne spørgsmål er herefter:

  • Hvordan vil anklagemyndigheden opfylde indholdet af retsplejelovens §96 stk. 2 overfor chauffører og vognmænd?
  • Hvordan vil anklagemyndigheden sikre, at ingen chauffører eller vognmænd bliver dømt (eller allerede er blevet dømt) i en dyretransportsag, hvor grundlaget for sagen er en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd?

Anklagemyndigheden må og skal – inden sagerne fortsættes – tage stilling til disse spørgsmål som den myndighed, der er forpligtet efter Retsplejelovens §96 stk. 2.

Læs evt. mere om baggrunden for mit opslag her: https://www.forman-advokater.dk/ny-og-saerdeles-alvorlig-kritik-fjerner-grundlaget-for-dyretransportsagerne/

Det Veterinære Sundhedsråd vil ikke forholde sig til kritikken af deres udtalelser
Website by danielfrom.dk