12. oktober 2020

Ny frifindelse i en højresvingssag, hvor elcykel med høj fart var indblandet

Vi handler og reagerer ud fra normalbilleder.

Den dygtige og erfarne lasvognschauffør får efterhånden indarbejdet et normalbillede i hjernebarken. Der er tale om et billede, som løbende danner sig efterhånden, som erfaringen fra dagligdagen lagrer sig.

Normalbilledet i chaufførens hoved indeholder erfaringer for, hvordan cyklisterne normalt bevæger sig og giver chaufføren mulighed for at skelne imellem de cyklister, som kan blive et problem for vogntoget under bevægelsen igennem trafikken og de cyklister, som ikke når at bliver et problem.

Den konkrete sag

Det konkrete vogntog, som denne sag handler om, kørte hen imod en rundkørsel og chaufføren orienterede sig fuldt ud som han skulle på vej hen imod rundkørslen, mens lastbilen bevægede sig ind i selve rundkørslen

Lastvognstoget skulle tværs igennem rundkørslen og passerede på vejen rundt en tilkørselsvej, hvor chaufføren skulle holde øje til højre for at tjekke, om der var cyklister, som var på vej ind i rundkørslen fra tilkørselsvejen. Cyklister som kunne give chaufføren problemer, når han om lidt skulle svinge til højre ud af rundkørslen.

Chaufføren tjekkede, at der ingen cyklister var på vej ind i rundkørslen fra tilkørselsvejen. Chaufføren ved erfaringsmæssigt hvor langt, han skal kigge tilbage fra selve krydset for at se eventuelle cyklister på vej mod krydset, som potentielt kan blive et problem for ham, når han om kort tid skal svinge til højre og ud af rundkørslen.

Da der ingen cyklister var på tilkørselsvejen eller i rundkørslen, vælger chaufføren kort efter at påbegynde et højresving. Da han stort set har gennemført højresvinget med vogntoget og vogntoget er rettet næsten helt ud, ser han til sin skræk i højre sidespejl, at en elcykel påkører højre side af traileren omtrent ved midterste trailerhjul – desværre med den følge at cyklisten senere afgår ved døden.

Beretning fra vidner og cyklens data

Realiteten på tilkørselsvejen op til sammenstødet var følgende: Et vidne – i form af en anden lastvognschauffør, som kørte på tilkørselsvejen i en anden lastvogn – forklarede i retten, at han var på vej mod krydset i rundkørslen. Han kørte altså på tilkørselsvejen og fortalte, at han på vej mod rundkørslen havde haft ret stort besvær med at overhale cyklisten, som kørte på hans højre side med ca. 60 km i timen.

Det kan altså konstateres at cyklisten kørte op mod 60 km i timen på vej hen imod rundkørslen. På elcyklens speedometer var der samtidigt efter uheldet angivet 58 km i timen.

Her har vi forklaringen på, hvorfor chaufføren ikke ser cyklisten, da han kontrollerer tilkørselsvejen: Cyklisten har simpelthen været for langt væk fra krydset på det tidspunkt, hvor chaufføren kiggede ned ad tilkørselsvejen for at kontrollere eventuelle cyklister på vej hen mod rundkørslen.

Elcyklens høje hastighed er til stor fare

På grund af cyklistens meget høje hastighed når cyklisten frem til rundkørslen, uden chaufføren ser ham. Cyklisten drejer til højre i rundkørslen og kører herefter ind i bagenden af min klients trailer, som er tæt på at være rettet ud efter højresvinget. Vogntoget – og dermed også traileren – var således tæt på at være færdig med højresvinget, da elcyklen rammer bagenden af traileren.

Sagens praktik viser med al mulig tydelighed, at de hurtige elcykler udgør et særdeles stort problem i trafikken. For de øvrige trafikanter – herunder aktuelt chaufføren i denne sag – repræsenterer elcyklernes meget høje hastighed et brud med normalbilledet, netop fordi de bevæger sig med den overraskende og uventede høje hastighed. Den høje hastighed gjorde i denne sag elcyklen usynlig. Elcyklen var for langt væk fra rundkørslen, da chaufføren kiggede ned at tilkørselsvejen for at tjekke for cyklister.

Det var en enig domsmandsret, som frifandt chaufføren for påstanden om uagtsomt manddrab og påstanden om frakendelse af førerretten – og domsmandsrettens begrundelse var lige netop den høje hastighed.

En bøn til cyklisterne

Jeg har så i mellemtiden fået en ny sag, som involverer en elcykel hvor hastigheden er udfordringen. Samtidigt har jeg tidligere haft sager med elcykler involveret, hvor netop hastigheden også har været en del af problemet. Så jeg bliver nødt til at gentage et budskab til cyklisterne, jeg tidligere har fremført i en anden artikel: Ansvaret for at tage vare på den lille i trafikken (på flere tidspunkter under lastbilens højresving) er overladt til dem selv i og med at chaufføren – til trods for alle mulige hjælpemidler og stor agtpågivenhed – af menneskelige årsager ikke kan se dem.

 

Ønsker du at læse artiklen, kan den findes her:

https://www.forman-advokater.dk/chauffoer-frifundet-i-hoejresvingsulykke/

Ny frifindelse i en højresvingssag, hvor elcykel med høj fart var indblandet
Website by danielfrom.dk