29. oktober 2019

Transportbranchen har grund til alvorlig bekymring

Den seneste ændring i færdselsloven med skærpelser ifm. sikkerhedskritiske fejl ved tunge køretøjer er den seneste uge blevet behandlet af bl.a. DR, til hvem jeg også har udtalt mig. Jeg har dog en trang til fortsat at blande mig i debatten, hvilket denne artikel er et forsøg på.

God grund til bekymring hos chauffører

Ændringen i færdselsloven giver nærmest fribillet for politi og anklagemyndighed ift. at uddele skærpede bøder i sager om sikkerhedskritiske fejl ved tunge køretøjer. Teksten i loven er uden begrænsninger, så nærmest alt, hvad den standsende betjent på landevejen og ved tungvognskontrollerne anser for sikkerhedsmæssigt kritisk fejl, kan i retten påstås at udløse de høje bødetakster. Både chauffører og vognmænd har derfor god grund til at være alvorligt bekymrede.

Som et økonomisk lotteri for chauffører at gå på arbejde

Transportområdet udøves med meget forskelligt udstyr og ofte under daglige udskiftninger af trailere og anhængere. De der kender området ved godt, at en skævbremsning på en trailer ikke lader sig konstatere ved en undersøgelse af bremserne forud for transportens opstart. Og de der kender området ved også, at selv alvorlige skævbremsninger på en af trailerens aksler kan være uhyggeligt svær at konstatere under anvendelsen. Alligevel må vi nu konstatere, at lovgiverne via de indførte sanktioner har skabt en situation, som gør det til et økonomisk lotteri for chauffør og vognmand at udøve det daglige arbejde inden for transportområdet.

Du kan læse mere i en artikel på DR, hvor jeg bl.a. udtaler mig om, hvorfor jeg ikke mener, chaufførerne kan gardere sig mod disse typer af fejl: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/forsvarsadvokat-bakker-lastbilchauffoerer-op-de-har-ingen-mulighed

Grænsesøgende adfærd hos politiet uden sammenhæng med virkeligheden

De betjente, der standser en lastbil, skal på stedet finde og beskrive den eller de fejl, de betragter som sikkerhedsmæssigt kritiske. Det er deres skøn, der starter sagen. De har nu fået en lov i hænderne, som beskriver, at der skal straffes økonomisk hårdt, hvis der er tegn på sikkerhedsmæssigt kritiske fejl. Det er denne kendsgerning, der bekymrer mig.

Det bekymrer mig, fordi jeg i et stykke tid har observeret, hvorledes loven indtil nu er blevet forvaltet af betjentene på landevejen og senere af anklagerne i retterne. Sager med meget svage tegn på skyld bliver konstant gennemført i retterne – og nærmest uden undtagelse anlægger anklagemyndigheden påstand om frakendelse af førerretten. Hele to gange er det dog lykkedes mig at få tre frifindelser på én dag i denne type sager. Det er rigtigt godt for min selvtillid, men reelt er det tegn på, at der strafferetligt fra både politi og anklager skydes på alt hvad der kan krybe, men knap gå. Beviserne mod chaufførerne er alt for svagt funderet og derfor sker der heldigvis også frifindelse i retten.

 

Hvor startede det hele – og hvor mon det ender?

Lovændringen er i Folketinget begrundet i Danacup-bus-sagen, men alle chaufførerne fra Danacup-sagen er senere blevet frifundet for at skulle miste deres kørekort. Anklagerne gik på bremseproblemer og løse styrhuse. Anklagemyndigheden kunne ikke i retten bevise, at busserne havde sikkerhedskritiske fejl. Jeg har valgt at blande mig i debatten, fordi min daglige gang i de danske retssager i netop disse sager tegner et meget tydeligt billede af, hvor det her risikerer at ende, når loven træder i kraft ved årsskiftet.

Vi har nemlig tidligere set, hvad der sker, når man skærper sanktionerne urimeligt og uden indsigt i transportområdet. I 2007 medførte ekstreme sanktionsskærpelser på køre- og hviletidsområdet en massiv afvandring. Ingen almindelig privatøkonomi kunne holde til de risikable økonomiske konsekvenser ved blot at passe et dagligt arbejde som chauffør. Og nu taler vi om en daglig risiko for at få en bøde, der lyder på cirka halvdelen af din månedsløn (efter skat). Ud af branchen røg dengang en tredjedel af chaufførerne, som forudså eller havde prøvet effekten af de skærpede sanktioner

Situationen er stort set den samme nu; uden basal viden eller kendskab til transportområdet og med udgangspunkt i en uendelig dårlig politisk hukommelse er der gennemført urimelige stramninger, som kommer til at ramme chaufførerne og vognmændene uden at de kan beskytte sig imod det.

En farlig cocktail

Den skærpede sanktion med bøder på 5-15.000 kr., der kan ramme chaufførerne, hvis det køretøj, de fører, har ’sikkerhedsmæssigt kritiske fejl’, står set med mine briller på ingen måde mål med den forseelse, de begår, da de i rigtig mange tilfælde ingen chance har for at kontrollere det, de ifølge loven bliver gjort ansvarlige for.

Og når man ser denne situation i kombination med den grænsesøgende adfærd hos politi og anklagemyndighed bliver jeg nødt til at sige, at vi har med en rigtig giftig cocktail at gøre. En cocktail der på ingen måde er til gavn for transportbranchen i Danmark.

 

 

Transportbranchen har grund til alvorlig bekymring
Website by danielfrom.dk