19. september 2017

Stort tillykke til transportbranchen

Anklagemyndigheden har besluttet, at sætte sager vedrørende køre- og hviletid i bero, indtil ændringerne er implementeret. Det betyder, at der fortsat vil blive rejst sigtelse for overtrædelse af reglerne, så sagerne kan efterforskes, men at sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne ikke kan afsluttes, dvs. at der ikke vil blive afsagt dom eller udstedt bødeforlæg i sagerne. Når ændringerne af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet er implementeret, vil de sager, der er sat i bero, blive afgjort efter de nye regler.

Læs mere via nedenstående link.

Brev af 19. september 2017 vedr. køre- og hviletidssager

Stort tillykke til transportbranchen
Website by danielfrom.dk