28. august 2020

Skal armeringsjern på en særtransport være pakket ind?

Hvis man kører en tilladelsesfri særtransport med armeringsjern fladt liggende på ladet, skal indpakning anvendes, siger politiet. I nogle politikredse har man i hvert fald forsøgt sig med at sigte og rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 82, stk. 3, som blandt andet kræver, at gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom.

Men er der risiko for at overtræde en bestemmelse i færdselsloven, når man kører lovligt efter reglerne i særtransportbekendtgørelsen? Det er ikke så ligetil at svare på og derfor er transportbranchen – og jo også visse politikredse – i tvivl om, hvad der egentlig er gældende ret.

For en god ordens skyld skal jeg dog lige præcisere, at i de sager, jeg har kendskab til, har anklagemyndigheden uden videre frafaldet tiltalen, efter jeg har præsenteret dem for min argumentation.

Retligt hierarki – når nogle regler vægter højere end andre

I jurasproget bruger vi et begreb, der hedder retlig hierarki. Blandt andet betyder det, at en bekendtgørelse ikke må stride mod en lov, fordi loven rangerer højere end en bekendtgørelse i det retlige hierarki.

I den nye særtransportbekendtgørelse er det bestemt, at man må køre med armeringsjern fladt liggende på ladet. Der er ikke i forbindelse med ændringen af særtransportbekendtgørelsen fastsat vilkår om, at man skal anvende indpakning, hvis man udnytter denne mulighed..

Med afsæt i princippet om det retlige hierarki må man derfor gå ud fra, at Færdselsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen har taget stilling til, om ændringen af særtransportbekendtgørelsen ville være i strid med eksempelvis færdselslovens § 82, stk. 3.

Færdselsstyrelsen havde i et rundsendt notat, som gav en generel dispensation til at køre med særtransport med armeringsjern fladt liggende på ladet, mens arbejdet med ændringsbekendtgørelsen stod på, ganske vist fastsat vilkår om indpakning. Men når vilkåret ikke er medtaget i ændringsbekendtgørelsen, må det være fordi, Færdselsstyrelsen mener, at der ikke er grundlag for at opstille vilkår om indpakning.

Der er i øvrigt heller ikke foretaget ændringer i vejledningen om særtransport. Dette ville nu nok næppe være tilstrækkeligt til at være en regel, der kunne medføre straf for overtrædelse, idet et sådan vilkår i så fald skulle fremgå af ordlyden af bekendtgørelsen.

Hvordan er chaufførerne retligt stillet efter ændring af særtransportbekendtgørelsen

Så længe det er lovligt at køre med armeringsjern uden indpakning efter særtransportbekendtgørelsen, kan der efter min opfattelse ikke ske domfældelse for overtrædelse af færdselslovens § 82, stk. 3.

I så fald ville særtransportbekendtgørelsen jo være ugyldig, fordi den strider mod lov, som rangerer højere i det retlige hierarki.

Hvis den nye særtransportbekendtgørelse om kørsel med armeringsjern fladt liggende på ladet uden krav om indpakning er ugyldig, fordi den strider mod færdselsloven, så skal der rettes op på fejlen i særtransportbekendtgørelsen med en ændringsbekendtgørelse. Men indtil da tvivler jeg stærkt på, at retten vil dømme en chauffør, der har overholdt reglerne i særtransportbekendtgørelsen, uanset om særtransporten med armeringsjern måtte vurderes at være en overtrædelse af færdselsloven, fordi der ikke er anvendt indpakning.

Website by danielfrom.dk