1. november 2019

Regel Danmark håner transportbranchen

Det er en hån mod branchen, at man fastholder de dybt urimelige sager om transportegnethed. Chaufførerne og vognmændene kan ikke gardere sig imod sagerne om transportegnethed, og det oprindelige forslag var et skridt i den absolut rigtige retning.

Det er en hån mod branchen at ændre lovforslaget og dermed fastholde sagerne og dermed sanktionerne, så dybt urimelige er de overfor netop dyretransportportørerne.

Det er en hån mod branchen, at man fra nytår har indført de stærkt forhøjede bødetakster, som rammer så bredt og er økonomisk så invaliderende for chaufførerne og vognmændene.

Og det er en hån mod branchen at indføre de parkeringsregler, som medfører enten en køre-/hviletidsbøde eller en p-bøde. Allerede inden p-bødernes vedtagelse var der synlig mangel på p-pladser. Regel Danmark interesserer sig simpelthen ikke for konsekvenserne af de regler, de indfører, og det er en hån mod branchen.

 

Der mangler tydelig grundlæggende respekt for transportbranchen i hele regel Danmark, det vil sige fra lovgiver til den udøvende myndighed.

Og nej – jeg taler ikke for blokade, og ja – jeg arbejder for, at tingenes tilstand på transportområdet bliver sagt højt og larmende, således at der kan ske en holdningsændring i netop regel Danmark så betids, at vi netop undgår blokader og den slags.

Jeg siger til hele regel Danmark, det vil igen sige fra lovgivere til udøverne i retssystemet: Prøv dog at sætte jer ind i betingelserne for transporterhvervets udøvelse – her transporternes gennemførelse – før I gennemfører og administrerer lovene. Der savnes fra regel Danmarks side fuldstændig indsigt i selv de mest simple betingelser på transportområdet.

I stedet for forståelse for fagets udøvelse er faget som sådan endt som platform for handlekraftige politikere, som via påpegede fejl og mangler ved netop erhvervet manifesterer deres egen handlekraftighed. Området er samtidig endt som platform for politifolk, som via diverse udsendelser i den bedste sendetid håner de stakkels chauffører og vognmænd, som er så uheldige at være tilstede, mens kameraerne ruller.

Som sagt prøv med indlevelse og forståelse over for transportbranchen, forstå betingelserne for god og sikker gennemførelse af transporterne og få dog lidt respekt for dette erhverv, som har så vanvittig stor betydning i dagens Danmark. En transportbranche som i forvejen er presset fra alle siger.

 

 

Regel Danmark håner transportbranchen
Website by danielfrom.dk