25. maj 2020

Regel-Danmark håner igen transportbranchen

Transportbranchen har en helt central betydning, når samfundet skal fungere. Det ved alle i dette land efter coronakrisen, hvor det netop var transportbranchen (det vil sige vognmænd og chauffører), som effektivt forhindrede samfundet i at gå i alvorlig krise ved at sikre fødevarebranchen forsyninger i det ganske land i hele krisens forløb.

Vognmændenes og chaufførernes åbenlyst centrale rolle og betydning for samfundets stod skrevet med flammeskrift på himlen de dage i marts 2020, hvor panikken og hamstringen viste samfundets sårbarhed i coronakrisens start. I min åbenbart grænseløse naivitet troede jeg, at dette ville kunne få Regel-Danmarks behandling af chauffører og vognmænd til at dreje sig i en mere respektfuld retning.

 

Jeg blev skuffet – igen

Anklagemyndighedens opførsel i forlængelse af den nye dyrevelfærdslov viser desværre det stik modsatte af respekt. Alle inden for dyretransportområdet har længe vidst, at sagerne mod chaufførerne om transportegnethed er dybt urimelige. Det er fysisk umuligt for chaufførerne ifm. læsningen at screene hvert eneste dyr nøje. Og dermed kan de heller ikke undgå, at et eller flere dyr af og til slipper med på transporten, hvor det ved ankomsten til slagteriet viser sig ikke at skulle have været med.

 

Anklagemyndigheden fortsætter deres klapjagt trods lovændring

Fødevarestyrelsen ved, at sagerne mod chaufførerne er dybt urimelige. Fødevarestyrelsen ændrede derfor sin praksis allerede i februar sidste år, hvor de i en rundskrivelse meddelte embedsdyrlægerne på slagtestederne, at sagerne ikke længere skulle rettes mod chauffører. Ansvarlig minister på området, Mogens Jensen, ved tilsyneladende også, hvor urimelige disse sager mod chaufførerne er. Han lovede i en skrivelse til chaufførerne, at Fødevarestyrelsens praksisændring fra sidste år (hvor sagerne vendes væk fra chaufførerne), skulle blive en del af den nye dyrevelfærdslov. Og Fødevarestyrelsens praksisændring er heldigvis også nævnt i forarbejderne til den nye dyrevelfærdslov, idet der her henvises til skrivelsen af den 18. februar 2019. Men til trods herfor har anklagemyndigheden valgt at fortsætte sagerne mod chaufførerne.

Vi, der i det daglige arbejder med disse sager, kan konstatere, at selvom fødevareministeren i en skrivelse til erhvervet har lovet at gøre Fødevarestyrelsens praksisændring til en del af den nye dyrevelfærdslov og til trods for at samme praksisændring er nævnt i den nye dyrevelfærdslov, har anklagemyndigheden valgt at se bort fra, hvad der har været lovgivningsmagtens ønske – nemlig at skåne chaufførerne for at skulle straffes for noget, de ikke har en Kina-mands chance for at forhindre. Anklagemyndigheden fortsætter ufortrødent med at rejse tiltale og de dybt urimelige sager mod chaufførerne fortsætter.

 

Utak er verdens løn

Det her er en rød og våd klud lige i ansigtet på de vognmænd og chauffører, som sikrede forsyningerne til fødevareindustrien og butikkerne i coronakrisens mest usikre periode. De stod forrest i en periode, hvor vi andre havde muligheden for at flygte inden døre. Kære Regel-Danmark: Det her MÅ kunne gøres bedre!

Regel-Danmark håner igen transportbranchen
Website by danielfrom.dk