5. november 2019

Regel Danmark glemmer at fortælle, at det samtidig med den stærkt forhøjede bøde koster en betinget frakendelse af kørerkortet

Jeg har med stor interesse læst Lastbil Magasinets artikel af 5. november 2019 ”Bødeforhøjelser: Er chaufføren uenig, må han gå rettens vej.”

I artiklen udtaler Færdselsstyrelsens direktør Stefan Søsted sig om virkningen af de nye stærkt forhøjede bødesatser. På intet tidspunkt nævnes konsekvensen, at betinget frakendelse af førerretten bliver en konsekvens af en samtidig tiltale efter de nye regler.

Jeg antager selvfølgelig, at det er en forglemmelse, at dette ikke nævnes af Stefan Søsted, men det er vel relevant at fortælle chauffører og vognmænd, at har de opfyldt betingelserne for at få den stærkt forhøjede bøde, ja så er betingelserne for en betinget frakendelse af førerretten også opfyldt.

Det viser sig nemlig, at betingelserne for at pålægge den stærkt forhøjede bøde er så godt som identiske med betingelserne for at miste kørekortet betinget.

 

Min erfaring siger mig, at denne mulighed vil blive anvendt konsekvent af anklagemyndigheden, når betingelserne for at pålægge den stærkt forhøjede bøde er tilstede.

Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at der bliver rejst tiltale om frakendelse af kørekortet for mindre grove mangler, når den nye lov træder i kraft, end hvad der er tilfældet efter den gældende lov. Men jeg oplever en stærkt udviklende grænsesøgende adfærd hos politiet og anklagemyndigheden. Med dette mener jeg, at politiet og anklagemyndigheden sigter og rejser tiltale – også i de grænsetilfælde, hvor det er meget usikkert, om de får medhold i deres påstand ved domstolene. Når det netop anførte sammenholdes med, at der ikke er givet klare og udtømmende eksempler på, hvornår en mangel er så grov, at den skal udløse en bøde på 5000 kr., men i stedet at det er overladt til Politiet i første omgang at definere dette, ja så er der i den grad grund til bekymring om, hvorvidt den nye lov vil medføre, at en påstand om frakendelse af førerkortet fremrykkes.

Jeg bygger min påstand om anklagemyndighedens grænsesøgende adfærd på mine erfaringer fra de daglige møder i by- og landsret. Her har jeg erfaret, at det lykkedes mig at ”score hattrick” to gange. Det er ganske særligt og burde ikke kunne lade sig gøre. Politiet må kun gøre, hvad de har hjemmel til i lov – og anklagemyndigheden skal kun rejse tiltale i de situationer, hvor de vurderer, at der er tilstrækkelige beviser for, at gerningsindholdet er fuldbyrdet.

Det er på den baggrund min klare overbevisning, at vi vil komme til at opleve, at anklagemyndighedens fremfærd, som den kendes fra de 2 gange hattrick, bliver fortsat. En fortsættelse af stilen fra disse 6 sager vil efter min opfattelse medføre forsøg på at udvide det område, hvor der rejses tiltale om bødestraf efter de nye regler, og det vil blive forsøgt at fremrykke tidspunktet for, hvornår der skal rejses tiltale om frakendelse.  Konstateres eksempelvis et slør i en styrekugle på en lastbil, vil der efter det ovenfor anførte blive forsøgt af forfatteren af det efterfølgende grundlag for en straffesag, at argumentere for, at gerningsindholdet er fuldbyrdet, så der kan rejses tiltale om stærkt forhøjet bøde og frakendelse.

 

 

Regel Danmark glemmer at fortælle, at det samtidig med den stærkt forhøjede bøde koster en betinget frakendelse af kørerkortet
Website by danielfrom.dk