26. juli 2017

Politiet stjæler lempelserne

Vi, det vil sige Rasmus Hardt og jeg, har haft fornemmelsen et stykke tid. Fornemmelsen af, at politiet/anklagemyndigheden har en forventning om at kunne forsinke virkningen af de vedtagne lempelser af køre- og hviletidssanktionerne. Begrundelsen fra anklagemyndigheden er en henvisning til nogle IT-problemer. IT-problemer som Rasmus Hardt og flere kilder i politiet siger er overdrevne og hvor ændringerne i IT-systemet ikke er nødvendige for at kunne anvende lempelserne nu.

Situationen – og konsekvensen for dig

Efter de gamle regler vil den vognmand eller chauffør, som får sin sag i retten mens anklagemyndigheden forsinker anvendelsen af de nye og lempede sanktioner, miste sit kørekort og dermed sit eksistensgrundlag samt typisk samtidigt blive idømt en af de sædvanlige kæmpebøder, som nok skal fjerne det sidste økonomiske råderum.

I de nye regler har man mindsket straffen for de overtrædelser, som ikke er farlige for andre trafikanter. Man undlader frakendelse og man har i loven også nedsat bødestørrelsen for de ufarlige overtrædelser.

Er du så uheldig at få din køre- og hviletidssag i retten i det næste års tid – altså i anklagemyndighedens forsinkelsesperiode – skal du acceptere de meget alvorlige og økonomisk invaliderende gamle sanktioner. Er du heldig først at få sagen i retten efter at anklagemyndigheden er blevet færdig med deres praktiske og administrative ændringer, vil du blive bedømt efter de nye og lempede regler.

Urimeligt store forskelle i strafudmålingen pga. administrativ langsommelighed hos anklagemyndigheden

I den første situation, hvor du bliver bedømt efter de gamle regler, mister du dit eksistensgrundlag. I den anden situation, hvor du bliver bedømt efter de nye regler, kan du beholde din dagligdag, din virksomhed og dine omgivelser.

For at være sikker på, om vores fornemmelse holder stik, har vi i en konkret sag spurgt anklagemyndigheden om de vil fastholde, at personen som skal have sin sag i retten i anklagemyndighedens forsinkelsesperiode, skal bedømmes efter de gamle regler. Og det står de fast på.

Udsagnet er desværre ikke overraskende for os. Vi har oplevet anklagemyndighedens stædige fastholdelse af det gamle og meget hårde sanktionssystem hver gang, vi i den seneste tid har forsøgt at få sager stillet i bero med henvisning til lovens vedtagelse i Folketinget.

Anklagemyndigheden handler mod Folketingets ønske

Så til trods for at et overvældende flertal i Folketinget har vedtaget lempelserne og til trods for at samme flertal har bedømt de gamle sanktioner som alt for hårde, vil anklagemyndighedens manglende evne til at administrere reglerne medføre alvorlige konsekvenser for chauffører og vognmænd i den periode, anklagemyndigheden bruger på at finde ud af hvordan de skal administrere de nye regler. Måske kunne man i stedet vente med at behandle sagerne i retten, til anklagemyndigheden er klar med det administrative system?

Forsøg på at få sagerne stillet i bero

Det har vi forsøgt at få til at ske. Vi har bedt anklagemyndigheden om at stille sagerne i bero, indtil de er klar, men alle vores anmodninger er uden undtagelse blevet mødt med stædig og stejl afvisning fra anklagemyndighedens side. De vil i stedet have sagerne afgjort nu. Det betyder, at sagerne skal afgøres efter de meget hårde – og lovmæssigt forældede – sanktioner, fordi anklagemyndigheden ikke er parat til at administrere det, som folketinget vedtager.

Den manglende parathed til at administrere sagerne efter de nye og lempede regler skal medføre økonomisk ruin for den enkelt – og ikke udsættelse af sagerne – jamen, hvorfor dog det?

Hvad er forklaringen på det og hvad er anklagemyndighedens rolle egentlig her?

 

OPDATERET – 1. aug

Lastbilmagasinet oplyser her til morgen, at vi her på kontoret desværre ikke har overfortolket noget som helst. Transportministeriet oplyser at de i fuldt alvor er af den opfattelse at lempelserne først skal træde i kraft om et år.

Nu vil jeg virkeligt bede alle jer gode kræfter med indflydelse på disse spørgsmål om at gøre jeres indflydelse gældende. Det her er nøjagtigt så arrogant og uacceptabelt som forudset

 

Fortsættelse følger…..

Politiet stjæler lempelserne
Website by danielfrom.dk