6. juni 2017

Politiet spænder ben for forsvareren

Hvad gør politiet – som er anklagemyndigheden – når vi vil bevise, at en anklage er forkert?

Spænder ben ved at prøve at forhindre, at vores bevis må bruges i retten.

Sagen handler om

Flemming Wulff og Bækkegaarden stod til en større bøde for nogle påståede ulovlige bremseskiver. Problemet var bare, at bremseskiverne ikke var ulovlige. Vi var nemlig i stand til at skaffe en eksperterklæring, der kunne bevise, at bremseskiverne var ulovlige. Men politiet protesterede imod vores erklæring.

Meget dyrt advokatarbejde blev nødvendigt for, at få lov til at bruge ekspertbeviset. Retten var heldigvis enig i, at beviset kunne bruges – og Flemming Wulff og Bækkegaarden blev frifundet.

Retten er for eksperterklæringer

De seneste år har jeg været involveret i 21 byretsafgørelser og 4 landsretsafgørelser, hvor politiet har forsøgt at hindre en eksperterklæring kommer den tiltalte til gode. Retten har hver eneste gang givet lov. Politiet skal som en del af sin forberedelse forsøge at finde beviser, der taler mod den tiltaltes skyld, hvilket man må sige at eksperterklæringerne gør. Men ikke desto mindre har indsatsen for at undgå eksperterklæringer der støtter chauffører været omfattende hos politiet. Samtidig har ingen anklager (politiet) endnu anket til Højesteret, så måske er ønsket om at udfordre os og få svar fra den højeste retinstans ikke tilstede.

Hvis politiets benspænd var lykkedes, var Bækkegaarden blevet dømt. Men heldigvis var retten enig i, at erklæringen var brugbar.

Politiet spænder ben for forsvareren
Website by danielfrom.dk