9. august 2017

NU HASTER DET!

I næste uge mister de første 2 chauffører deres kørekort. Angiveligt fordi politiets it-system ikke er klar til at administrere lempelserne.  To uger efter mister næste chauffør sit kørekort, ligeledes fordi anklagemyndigheden ikke er parat til at administrere lempelserne.

 

Jeg kunne måske forstå det, hvis anklagemyndighedens holdning var, at man ville være klar med det administrative, før sagerne behandles, men det er ikke tilfældet. Anklagemyndigheden vil ikke være med til at stille sagerne i bero til de er parat.  Anklagemyndighedens optræden er overordnet set fuldstændig uforståelig.

 

Jeg er helt enig med Carl Peter Frederiksen i, at anklagemyndigheden pludselig – i forhold til chauffør og vognmænd – får en ny trefoldig rolle, så de på sin vis både varetager den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

 

Urimelig forskelsbehandling

På hash-området, dvs. på THC-området, har vi set en helt anden opførsel fra anklagemyndighedens side. Her handlede det om, at man tidligere med en meget lille mængde THC i blodet – pga. anvendelse af hash mange dage eller uger forinden (og uden betydning for evnen til at kunne føre et køretøj) – kunne miste kørekortet. Rigsadvokaten endte her med at være enig i, at de THC-sager, som potentielt indeholdt fradømmelse, blev stillet i bero – og det endda inden Folketinget havde vedtaget de nye regler.  Denne velvilje over for en samling helt ens sager har vi overhovedet ikke set i relation til chauffører og vognmænd. Sager der også handler om frakendelse.

 

Radiotavshed fra Anklagemyndigheden – handling ønskes nu

Anklagemyndigheden er tavs som graven. Ingen har endnu været ude og forklare den nærmere begrundelse for hvorfor man mener, at de chauffører, hvis sager bliver behandlet den næste måned, skal miste deres kørekort, hvorimod dem, der først får behandlet deres sager, når anklagemyndigheden er klar, står til at beholde deres kørekort – i de helt samme situationer.

 

Sagen er ikke blot uforståelig. Den indeholder samtidig en utilladelig forskelsbehandling imellem de, som var omfattet af THC-lempelsen (dvs. situationer med mikroskopiske rester af hash i blodet), og de som nu står og er omfattet situationen med lempelserne.

 

Som sagt håber jeg rigtig meget på, at de indflydelsesrige mennesker, der har deltaget i debatten på LinkedIn, hurtigst muligt får aktiveret deres politiske kontakter, således at Thomas Søgaard, Frank Daugaard Poulsen, vognmand Tage Søgaard og ligeledes Kasper Jensen samt Fredsø Vognmandsforretning ApS ikke kommer til at opleve den vanvittige forskelsbehandling, som kommer til at ske, hvis de – hvad jeg frygter – mister deres kørekort indenfor de kommende uger.

 

Fortsættelse følger…

NU HASTER DET!
Website by danielfrom.dk