24. maj 2018

Når du ikke har styr på dit forhold til SKAT…

Når dine betalinger og andre skatteforhold kører på skinner, er der ingen ko på isen, men i det øjeblik der opstår problemer, kan det være en udfordring at få styr på igen. Skattevæsnet og betaling af skat er en del af alles hverdag, uanset om man er privatperson eller har en virksomhed.

 

Der kan være situationer, hvor små og mellemstore virksomheder af den ene eller anden årsag ikke har fået selvangivet til tiden, hvilket har medført, at SKAT har mulighed for at fastsætte virksomhedens overskud skønsmæssigt.

 

I situationer hvor SKAT træffer en afgørelse, man ikke er enig i, kan du klage til Skatteankestyrelsen. I en del tilfælde er det muligt at søge om økonomisk hjælp til dækning af udgifter til advokat eller juridisk rådgiver i forbindelse med klagen. Vi kan hjælpe dig med at søge. Reglerne giver mulighed for dækning af halvdelen af udgifterne, og hvis du helt eller i stor grad får medhold i din klage, kan du få udgifterne dækket 100 %.

 

Ud over ovenstående kan der opstå et utal af situationer i relation til ens virksomhed, hvor SKAT er involveret. Det kan være en jungle at navigere i lovgivningen, når det kommer til SKAT og også kommunikationen med SKAT som myndighed kan være udfordrende, når der opstår problemer. Det kan i alle disse sammenhænge være en stor hjælp at overlade kommunikationen til en advokat.

 

Advokatfuldmægtig Malene Holst Nielsen, som længe har været en del af teamet i Forman Advokater, har stor erfaring med skattesager og er altid klar til at tage en uforpligtende snak med dig om dine skatteforhold Så har du spørgsmål vedr. din virksomhed og SKAT eller står du i en situation, hvor du har behov for at vi overtager kommunikationen med SKAT på dine vegne, og hjælper dig enten før eller efter problemet er opstået, så tag fat i Advokatfuldmægtig Malene Holst Nielsen på tlf. 52108947.

Når du ikke har styr på dit forhold til SKAT…
Website by danielfrom.dk