13. januar 2022

Møde for dyretransportchaufførerne

Indkaldelse til møde for Chauffører.

Der er meget på spil for anklagemyndigheden i forhold til dyretransportørerne.

Der er skabt alvorlig og velbegrundet tvivl om grundlaget for de ufatteligt mange sager om transportegnethed, som i en meget lang periode er gennemført af anklagemyndigheden mod dyrechauffører og vognmænd ved retterne rundt omkring i hele landet.

Det er et almindeligt krav i strafferetten, at anklagemyndigheden skal have hjemmel i reglerne for at gennemføre sagerne mod chauffører og vognmænd.

I Advokatvirksomheden Sønderby Legal-Forman Advokater er det opfattelsen, at der ikke har været og fortsat ikke eksisterer det krævede grundlag for, at anklagemyndigheden har gennemført, og fortsat gennemfører, sagerne mod dyrechauffører og vognmænd.

I et relativt nyt svar til Sønderby Legal-Forman Advokater slår EU Kommissionen nemlig fast, at chaufføren på en dyretransport ikke er forpligtet til at undersøge dyrenes transportegnethed og derfor heller ikke kan gøres ansvarlig, såfremt et transporteret dyr viser sig ikke transportegnet ved ankomsten til slagteriet.

Opgøret omkring denne alvorlige tvivl om sagernes grundlag er allerede sat i gang ved domstolene, og det er min erfaring, at Regeldanmark i det kommende forløb vil gøre simpelthen alt tænkeligt for, at denne meget grundlæggende og særdeles alvorlige tvivl om grundlaget for sagerne ikke bliver accepteret og slår igennem i systemet. 

Der er åbenlyst meget på spil for anklagemyndigheden. 

Det her ender derfor i en styrkeprøve med Regeldanmark, og det er derfor af største betydning, at I som daglige aktører på dyretransportområdet kender argumenterne for, at ansvaret for dyrenes transportegnethed ikke kan og aldrig har kunnet gøres gældende overfor dyrechauffører og vognmænd.

På mødet vil Jacob Formand gennemgå argumentationen for, at sagerne ikke har grundlag i reglerne om transport af dyr, således at alle kender indholdet af argumenterne.

Kom så mange så muligt, således at alle i erhvervet kommer til at kende argumenterne.

Mødet er i Randers Viborgvej 316
Søndag den 20.02.22  kl.10.00

Tilmelding:

Styregruppen Torben NV Randers  tlf: 20 80 20 07 
Bo NV Randers tlf. 20 80 20 18  
Kenneth DG tlf. 25 55 06 52
Christian BS tlf. 51 72 69 71    
Flemming ØJ tlf. 51 77 88 96
Søren Jysk tlf. 41 39 86 28
Møde for dyretransportchaufførerne
Website by danielfrom.dk