10. februar 2023

Min søn, Mikkel er fisker ud for Thyborøn/Hanstholm - jeg håber hans eventuelle redningsmænd undgår at blive standset

Den betjent som standsede medarbejderen fra Hanstholm Redningsstation tager vel prisen for at være indehaver af den suverænt største mangel på situationsfornemmelse. Selvom han får forklaret at redningsmanden er på vej til en ”mand over bord” situation netop i sin egenskab af redningsmand vælger betjenten, at opholde redningsmanden under selve bødeudskrivningen.

Foto: Af Mikkel – taget af Jacob Forman

Læs mere om standsningen af redningsmanden her:

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/redningsmand-blev-standset-af-politiet-det-er-en-sag-der-kan-vindes/4121489

Fiskeriet er et af de farligste erhverv og måske nok endda det farligste erhverv og Mikkels valg af fiskeriet som sit erhverv får da ofte mig til, at tænke over og frygte for om han slipper godt fra det.

Jeg har derfor pludseligt personligt fået noget alvorligt i klemme i historien fra Hanstholm, – det gør mig virkeligt sur at betjenten opholder redningsmanden og særligt opholder ham under bødeskrivningen.

Det her går ikke, jeg vil gøre hvad jeg kan for at denne situation medfører den helt nødvendige offentlige debat om den fuldstændige mangel på situationsfornemmelse som denne sag så klart afslører.

Min søn, Mikkel er fisker ud for Thyborøn/Hanstholm – jeg håber hans eventuelle redningsmænd undgår at blive standset
Website by danielfrom.dk