13. juni 2017

Mildere køre/hviletidsregler – vedtaget i Folketinget

Stort skridt mod fair straffe

 

Indtil nu

Side om side med chauffører og vognmænd har Forman Advokater kæmpet for et mere rimeligt niveau end de voldsomme bøder som anklagemyndigheden ofte forlanger og de frakendelser som de vil have – selv ved formelle overtrædelser, der ikke har haft betydning for færdselssikkerheden.

EU-retten kræver at der tages hensyn til de konkrete overtrædelser når der straffes og frakendes.

Praksis ved domstolene har været svingende, bl.a. fordi anklagemyndigheden hårdnakket har fastholdt, at de faste høje bødetakster og hårde frakendelser skulle lægges sammen uanset antallet og uanset undskyldelige omstændigheder.

 

Pres fra en samlet branche

Branchens samlede dog kræfterne og fik regeringen til at fremsætte et lovforslag der ændrer meget ved den hårde praksis.

Lovforslaget blev i sin offentlige høring modtaget meget positivt– undtagen af Politiet og Anklagemyndigheden, der var skeptiske over for flere af lovforslagets punkter.

 

Ændringerne

Folketinget har den 30. maj vedtaget lovændringen. Når den træder i kraft kommer den blandt andet til at betyde

  • At bødestørrelserne ændres så formelle overtrædelser, overtrædelser der ikke har kunnet hindre kontrol osv.  medfører væsentlig mindre bøder. Kun bøder for manipulation mv. stiger.
  • Der kommer et loft over den samlede bøde (ikke alle situationer)
  • Frakendelse af førerretten kan ikke ske ved pauseovertrædelse (kravet om 45 min. pause for hver 4½ times kørsel)
  • Grænsen for frakendelse for andre procentvise køre/hviletidsovertrædelser ændres fra 30% til 40%
  • At frakendelser af førerretten for fx køre/hviletid mv. ikke påvirker førerret til alm. bil og motorcykler.
  • Køreprøve og teoriprøve er ikke længere nødvendigt for at generhverve, hvis man har været frakendt eller har fået en betinget frakendelse.

 

Gamle/nuværende sager?

Hvis du har en køre-/hviletidssag kan de nye bøder og frakendelsesregler få betydning for din sag. Det afhænger bl.a. af om din sag er endelig afgjort.

Har du en sag og vil vide om det kan få betydning – så ring til os.

Mildere køre/hviletidsregler – vedtaget i Folketinget
Website by danielfrom.dk