8. marts 2021

I hate to say I told you so…

Reglerne om de sikkerhedskritiske fejl udnyttes nu til det yderste af en grænsesøgende betjent. Chauffører, vognmænd og jeg selv fik desværre fuldstændigt ret.

Situationen i den nye dom er følgende: Betjenten standser lastbilen og gennemgår den minutiøst. Ud over lidt problemer omkring nogle lygter er alt i orden. Så får betjenten øje på sneplovsbeslaget. Kanten på frontpladen er afrundet, men betjenten mener ikke, at den er afrundet nok.

Til trods for at der er tale om en situation med alvorlig tvivl, om der overhovedet er en fejl ved lastbilen, bringer anklagemyndigheden straks reglerne om alvorlige sikkerhedskritiske fejl i anvendelse – og kræver en kæmpebøde på 10.000 kr. til chaufføren samt frakendelse af chaufførens kørekort.

Situationen var forudset

Prøv lige at stille tiden tilbage til efteråret/ årsskiftet 2019/20120. En gruppe chauffører, vognmænd og jeg protesterede dengang højlydt i medierne mod konsekvenserne af de foreslåede regler om sikkerhedskritiske fejl – herunder mangedobling af bøder og frakendelse af førerretten. Når man som chaufførerne, vognmændene og jeg kender regel-Danmarks indstilling og handlemåde og samtidig kender vejside-kontrollens anatomi samt har regel-Danmarks optræden i retten overfor chauffører og vognmænd inde på kroppen, var det bare så forudsigeligt og tydeligt, hvad konsekvenserne af de nye regler ville blive.

Allerede på det tidspunkt forudså vi, at den grænsesøgende betjent ville anvende de nye regler på alt, hvad der kan krybe og gå af fejl ved lastbilen.

Den giftige cocktail truer erhvervet

Den nye sag viser, at det er gået nøjagtigt som forudset af chauffører vognmænd og undertegnede. Selv tvivlsomme fejl – præcis som den i den nu afgjorte sag – anvendes af den grænsesøgende betjent til at påstå kæmpebøde og frakendelse af førerretten. Det lykkedes heldigvis at få chaufføren frifundet for begge dele, men sagen dokumenterer fuldstændigt, at vi havde ret i protesterne mod den nye lov og dermed ret i de forudsete konsekvenser af den nye lov. Vi har via den nye dom fået ret i og sikkerhed for, at kombinationen græsesøgende betjent og reglerne om sikkerhedskritiske fejl er en giftig cocktail for vognmandserhvervet. Den konstante fare for kæmpebøder (for vilkårlige småfejl) er en trussel i hverdagen for en chauffør eller vognmand. Så på den måde kan reglerne med et snuptag fjerne chaufførernes levebrød, hvilket gør erhvervet mindre attraktivt. Det er dårligt nyt og et kæmpe problem i et erhverv, hvor det er en konstant udfordring at tiltrække nye chauffører.

Protesten og bekymringerne blev ignoreret – her står vi nu

Kære alle jer, der overbærende manede os til besindighed og mente, at der kunne laves aftaler med Færdselsstyrelsen, som ville forhindre sager af denne art og kære jer som mente, at en liste fra Færdselsstyrelsen ligeledes ville forhindre sagerne:

Nu er den forudsete situation blevet en realitet. Reglerne om de sikkerhedskritiske fejl er anvendt af en grænsesøgende betjent og er af anklagemyndigheden søgt anvendt på netop den forudsete måde.

Den Romerske statsmand Cato den Ældre afsluttede enhver tale i det Romerske senat med disse ord:

”I øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges”.

Jeg overvejer, om følgende sætning herefter skal afslutte mine fremtidige indlæg:

”Hvor længe vil det danske transporterhverv finde sig i den uendeligt dårlige behandling, det udsættes for af Regel-danmark?”

I hate to say I told you so…
Website by danielfrom.dk