6. marts 2020

Første sag om sikkerhedskritiske fejl er en realitet

Sagen kort:

Trailer taget i rækken, standset i en tungvognskontrol og testet på bremseprøvestanden. Politiets påstand: Bøde efter reglerne om sikkerhedskritiske fejl, og kørerkortet er i fare.

 

Så godt som alle mine forudsigelser holder stik.

Det viser en sag, som nu er landet på mit bord, og som stammer fra en tungvognskontrol. En chauffør tog en trailer ”i rækken” og efter sædvanligt tjek, kørte han afsted med traileren. Kort tid efter blev han standset i en tungvognskontrol, og lastvognstoget blev prøvet i bremseprøvestanden. Efter bremseprøven og efter, at politiet i øvrigt havde gennemgået traileren, blev det oplyst chaufføren, at bremseprøven havde vist, at traileren bremsede så skævt, at han ville få en bøde efter reglerne om sikkerhedskritiske fejl. Samtidig meddelte politiet chaufføren, at hans kørekort var i fare.

 

Jeg har i tekst og direkte tale i diverse medier støttet de chauffører, der i efteråret reagerede på de nye regler, og mine forudsigelser om den umulige situation, de står i, når chaufføren knapper under en ”fremmed trailer” holder stik. Chaufførernes og min frygt gik netop på, at det ikke er muligt at undersøge bremserne eller mærke en skævbremsning. Frygten gik således på, at chaufførerne var forsvarsløse over for de skærpede sanktioner. Den nye sag viser, at frygten er særdeles vedbegrundet.

 

Chaufføren i den aktuelle sag havde ikke kinamands chance for at undersøge trailerens bremser forud for, at han knappede under traileren, og under den efterfølgende kørsel med traileren mærkede han ingen tegn på skævbremsning.

 

Den nye sag bekræfter så godt som samtlige de af mig formulerede betænkeligheder ved de nye regler.

 

Første sag om sikkerhedskritiske fejl er en realitet
Website by danielfrom.dk