12. juli 2018

Er det fagbevægelsens opgave at chikanere veldrevne virksomheder, der opfører sig ordentligt?

Jeg troede, at fagbevægelsen brugte deres kræfter på at forbedre vilkårene i de virksomheder, der bruger illegal arbejdskraft, giver medarbejderne ringe løn og tilbyder dårlige arbejdsvilkår. Men jeg er (desværre) blevet klogere. Jeg har nu lært, at fagbevægelsens konfliktret kan lukke ordentlige virksomheder med meget kort varsel – hvis denne ret ikke bruges efter hensigten. Det ved vi nu efter at vognmand Alex Olsen, har måtte lukke sin virksomhed…..

 

Vognmand Alex Olsen må lukke sin vognmandsforretning efter 38 år

Vognmand Alex Olsen har netop lukket sin vognmandsvirksomhed efter, at 3F har rettet konfliktvåbnet mod den. Ammunitionen i konfliktvåbnet består af 3Fs mulighed for at organisere konflikt og sympatikonflikter de steder, hvor vognmand Alex Olsen skal læsse og læsse af (og dermed involvere hans kunder i konflikten). Kan de virkelig det, tænker du måske? Og svaret er ja; det giver den danske model faktisk 3F mulighed for at gøre, når vognmanden (som her) ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation og således ikke er omfattet af en overenskomst.

 

Glade medarbejdere på gode vilkår

Alex Olsen har altid drevet en vognmandsvirksomhed, som de ansatte har været yderst tilfredse med at arbejde i, både løn- og ansættelsesmæssigt. Man kunne sige, at han har opført sig ordentligt som arbejdsgiver. Det eneste problem (ifølge 3F) er, at Alex Olsen ikke vil organiseres – og aldrig har villet det. Årsagen er principiel – han ønsker at være en fri mand og har ikke lyst til at lade sig diktere af andre.

Alex Olsen har aldrig blandet sig i de ansattes organisationsforhold. Hans vognmandsvirksomhed har således aldrig været omfattet af en overenskomst, heller ikke med 3F, og det er her skoen trykker.  3F har nemlig varslet blokade mod virksomheden pga. manglende overenskomstdækning.

 

Nægtede at adlyde 3F

Alex Olsen har taget 3Fs trussel om blokade meget seriøst. Brevet med truslen fra 3F har han drøftet med virksomhedens transportkunder. Alex Olsen har herefter konstateret, at en stor del af hans trofaste kunder ser udsigten til mulige konflikter på deres arbejdspladser, som et alvorligt problem. Det betyder, at transportkunder i stor udtrækning herefter ikke kan eller vil anvende vognmand Alex Olsen. Derfor har han set sig nødsaget til at lukke sin vognmandsvirksomhed efter 38 år. Han har derfor den 6. juni indleveret en konkursbegæring til skifteretten i Holbæk.

 

Chikane mod en veldrevet virksomhed med ordentlige forhold?

Alex Olsen har i sine mange år som vognmand haft et par småsager, som er løst i fred og fordragelighed med fagbevægelsen. Har han ikke haft konflikter med hverken 3F eller andre arbejdstagerorganisationer, som har været repræsenteret blandt de ansatte i hans vognmandsvirksomhed.

 

Der har aldrig fra Alex Olsens ansattes eller 3Fs side, været påstande om underbetaling i vognmandsvirksomheden Alex Olsen. Der har samtidig heller aldrig fra de ansattes eller 3Fs side været påstået dårlige arbejdsvilkår i vognmandsvirksomheden Alex Olsen. 3F vælger altså at jagte en veldrevet virksomhed, hvor det største problem er, at Alex Olsen ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation.

 

Hvornår bør våbnet bruges?

3Fs Transportgruppe giver sig til kende som en organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for chaufførerne. Og 3F er, via den danske model, givet blokadevåbnet i hænde. Når man har våben, som kan tvinge private virksomheder til at måtte lukke, må der vel være et krav og en forventning om en forsigtig anvendelse af så slagkraftigt et våben?

 

Der må vel være et krav om, at konfliktvåbnet kun anvendes, når det er relevant – altså anvendes i tilfælde af alvorlige problemer omkring aflønning eller ansættelsesvilkår?

Er det fagbevægelsens opgave at chikanere veldrevne virksomheder, der opfører sig ordentligt?
Website by danielfrom.dk