19. juni 2018

En kombination af tungvognskontrol og automatisk trafikkontrol skal ikke føre til skærpet straf ifm. hastighedsovertrædelser

Vestre Landsret har i en principiel dom af den 30. maj 2018 slået fast, at den særlige skærpelse af straf ved for høj hastighed ifm. vejarbejde ikke skal anvendes, når automatisk trafikmåling (ATK) foretages samtidig med en tungvognskontrol. Vestre Landsrets dom ændrer derfor alvorligt ved de straffe, der kom ud af den pågældende ATK-måling ved Oksekær Rasteplads.

 

Politiet havde den 12. oktober 2016 kombineret en tungvognskontrol og en hastighedsmåling via automatisk trafikkontrol. Målevognen stod umiddelbart efter det sted, hvor lastbilerne blev vinket ind på rastepladsen til kontrol. Der befandt sig folk på vejen ved rastepladsens indkørsel, så politiet og Retten i Sønderborg mente i en række afgjorte sager, at der så var tale om skærpende omstændigheder, som skulle give forhøjet straf til de, der havde kørt for stærkt. I flere tilfælde er der sket frakendelse af førerretten (efter de skærpede regler ved vejarbejde), hvilket aldrig ville være sket efter de almindelige sanktioner ved hastighedsovertrædelser.

 

Afgørelsens betydning for andre som kørte for stærkt ved Oksekær

 

4 principielle sager er blevet afgjort ved Vestre Landsrets dom den 30. maj 2018. Vestre Landsret gav ikke de ankende privatbilister ret i, at hastighedsgrænsen var alt for dårlig skiltet. Derimod fik de medhold i, at deres hastighedsovertrædelser ikke skulle bedømmes efter de skærpede regler som havde der været vejarbejde på strækningen. Derimod skulle situationen bedømmes efter de almindelige sanktioner, fordi der var tale om en samtidig tungvognskontrol med politiet som deltager. For de fleste, som faldt i fartfælden den dag ved Oksekær, betyder den nye principielle dom fra Vestre Landsret, at der skal ske en alvorlig nedsættelse af bøden, og at der typisk herefter ikke kan blive tale om frakendelse.

 

Afgørelsen ankes ikke – og er dermed principiel

De 4 tiltalte i prøvesagerne opnåede så store lettelser, at der ikke fra deres side sker forsøg på at indbringe sagen for Højesteret.

 

Anklagemyndigheden har samtidig erklæret, at afgørelsen – heller ikke fra anklagemyndighedens side – vil blive søgt indbragt for Højesteret. Dermed er den principielle afgørelse ved Vestre Landsret endelig. Den principielle afgørelse fra Vestre Landsret får formodentlig dermed betydning for samtlige de personer, som blev taget ved fartkontrollen ved Oksekær den dag. Så har du – eller en du kender – modtaget en straf fra en fartkontrol den 12. oktober 2016 ved Oksekær Rasteplads, og er din situation på linje med de nye principielle afgørelser, skal du rette henvendelse til den lokale politikreds, som i dette tilfælde er Syd- og Sønderjyllands Politi.

En kombination af tungvognskontrol og automatisk trafikkontrol skal ikke føre til skærpet straf ifm. hastighedsovertrædelser
Website by danielfrom.dk