8. november 2021

Dyretransportsagerne hviler på et juridisk forkert grundlag

Chauffører har IKKE samme ansvar for dyrenes transportegnethed som landmanden, viser dugfrisk svar fra EU-kommissionen.

Landmand og chauffør kan ikke sidestilles ansvarsmæssigt

Den danske anklagemyndighed har under hele forløbet af transportegnethedssagerne betragtet chaufførernes ansvar som ligestillet med det ansvar, som landmanden har for dyrenes transportegnethed ved dyrenes læsning.

Denne opfattelse skydes godt og grundigt ned af EU Kommissionens seneste svar til Sønderby Legal. Svaret fra kommissionen slår fast, at chaufføren, i modsætning til landmanden, ikke kan betragtes som ”bruger” og derfor er han ikke omfattet af de samme regler.

En hurtig gennemgang af kontorets tidligere og nuværende transportegnethedssager viser, at anklagemyndigheden systematisk og konsekvent er gået ud fra, at chaufførens ansvar og forpligtelser for dyrenes transportegnethed svarer til landmandens. Men det er juridisk forkert, hvilket netop bekræftes af indholdet af EU Kommissionens svar til Sønderby Legal.

’Bruger’ er et helt centralt begreb i tolkningen af reglerne

Det er begrebet ”bruger” i Transportforordningen og omfanget af dette begreb, som er helt centralt for at forstå den opståede situation. Den danske anklagemyndighed har i en lang periode tiltalt og fået dømt en meget lang række af chauffører, som om de var ”brugere” på afgangs- stedet på samme måde som landmanden er det. Opfattelsen hos anklagemyndigheden har altså været, at omfanget af chaufførens ansvar for dyrenes transportegnethed var at betragte som identisk med landmandens ansvar – og det er denne opfattelse, Sønderby Legal har tvivlet på og spurgt EU-kommissionen om. Og det er dette spørgsmål, som svaret fra Kommissionen tydeligt og klart forholder sig til. 

En lang række sager bør frafaldes, afvises på forhånd eller gå om

På baggrund af svarets indhold, som går ud på, at chaufføren ikke har samme identitet og dermed ansvar som landmanden, er det Forman Advokaters opfattelse, at en lang række udsendte bødeforlæg, rejste tiltaler og afsagte domme i henhold til ”bruger”- begrebet og dermed bestemmelsen i Transportforordningens artikel 8 nødvendigvis må frafaldes, forhåndsafvises eller gå om. 

Efter Forman Advokaters opfattelse må det kræves, at de fælles EU-regler slår igennem nationalt, som det er sket i Holland, således at det kun er landmanden, som – takket være sit langvarige detailkendskab til dyrene – har ansvaret for at sikre, at de specifikke transportegnethedskrav er overholdt for sine egne dyrs vedkommende.

Dyretransportsagerne hviler på et juridisk forkert grundlag
Website by danielfrom.dk