26. december 2021

CORONAKONSEKVENS - Mødetidspunkt for dyretransportvognmændene ændres til møde på Pårup kro lørdag d. 05/02-2022 kl. 09.30

Der er meget på spil for Anklagemyndigheden i dyretransportsagerne.

Jacob Forman, Sønderby Legal-Forman Advokater orienterer på mødet om den seneste særdeles spændende udvikling inden for sagerne om transportegnethed. Der er meget på spil for anklagemyndigheden i forhold til dyretransportørerne.

Der er skabt alvorlig og velbegrundet tvivl om grundlaget for de ufatteligt mange sager om transportegnethed, som i en meget lang periode er gennemført af anklagemyndigheden mod dyrechauffører og vognmænd ved retterne rundt omkring i hele landet.

Det er et almindeligt krav i strafferetten, at anklagemyndigheden skal have hjemmel i reglerne for at gennemføre sagerne mod chauffører og vognmænd. I Advokatvirksomheden Sønderby Legal-Forman Advokater er det opfattelsen at der ikke har været og fortsat ikke eksisterer det krævede grundlag for, at anklagemyndigheden har gennemført og fortsat gennemfører sagerne mod dyrechauffører og vognmænd.

I et relativt nyt svar til Sønderby Legal-Forman Advokater slår EU Kommissionen nemlig fast, at chaufføren på en dyretransport ikke er forpligtet til at undersøge dyrenes transportegnethed og derfor heller ikke kan gøres strafferetligt ansvarlig, såfremt et transporteret dyr viser sig ikke-transportegnet ved ankomsten til slagteriet.

Opgøret omkring denne alvorlige tvivl om sagernes grundlag er allerede sat i gang ved domstolene. Og det er min erfaring, at Regeldanmark i det kommende forløb vil gøre alt tænkeligt for at denne meget grundlæggende og særdeles alvorlige tvivl om grundlaget for sagerne ikke bliver accepteret og slår igennem i systemet. 

Der er helt åbenlyst meget på spil for anklagemyndigheden. Det her ender efter min opfattelse derfor i en styrkeprøve mod Regeldanmark og det er derfor af største betydning, at I dyretransportører som daglige aktører på dyretransportområdet kender argumenterne for, at ansvaret for dyrenes transportegnethed ikke kan og aldrig har kunnet gøres gældende overfor dyrechauffører og vognmænd.

På mødet den 05. februar på Pårup Kro vil jeg gennemgå argumentationen for, at sagerne ikke har grundlag i reglerne om transport af dyr, således at I alle efterfølgende har et godt kendskab til indholdet af argumenterne.

Kom så mange så muligt, således at alle i erhvervet kommer til at kende argumenterne.

 

Venligst Jacob Forman Sønderby Legal-Forman Advokater og Styregruppen

Tilmelding: Erik Siggaard

Tlf. nr. 40306987

Eller mail:  dyretransport@mail.dk

CORONAKONSEKVENS – Mødetidspunkt for dyretransportvognmændene ændres til møde på Pårup kro lørdag d. 05/02-2022 kl. 09.30
Website by danielfrom.dk