11. august 2022

Chauffør tabte en palle på Vestmotorvejen ved Sorø, men beholdt sit kørekort

Det lykkedes at vise retten, at handlenormen var overholdt – chaufføren havde gjort det han skulle, og han blev derfor frifundet.

Forløbet i sagen var, at chaufføren skulle sikre en stabel tomme returpaller på ladet af sin trailer med en fem tons båndstrammer. 

Hver palle vejede 25 kilo og dem var der fem af. Båndet skulle derfor sikre en stabel paller på i alt 125 kilo mod at skride af læsset. Derfor følte chaufføren sig sikker på, at pallerne blev stående på traileren under transporten. 

Alligevel var der en af pallerne som faldt af og flere personbiler, som kørte på Vestmotorvejen ved Sorø på samme tid, kørte ind i  den tabte palle. Heldigvis kun med materiel skade på bilerne til følge

I en sådan situation er det efter min mening, nærmest blevet mere reglen end undtagelsen, at anklagemyndigheden påstår at chaufføren skal miste sit kørekort. Det blev også påstanden i denne sag. Anklagemyndighedens begrundelse for at frakende førerretten var, at chaufføren havde tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden, ved at pallen var faldet af og flere personbiler havde påkørt den.

Anklagemyndigheden har her det problem at det netop ikke er selve det at pallen er faldet af som medfører et strafferetligt ansvar for chaufføren.

I stedet er det væsentligste spørgsmål, om chaufføren forud for transporten, effektivt havde  sikret pallestakken på ladet – altså om chaufføren forud for transporten havde gjort det han skulle for at sikre lasten mod at falde af traileren.

Sagens forløb

En sikring af en stabel paller på tilsammen 125 kilo med en fem tons båndstrammer anses i min verden for fuldt ud tilstrækkelig sikring mod at pallerne falder af under transporten.

Om årsagen til at pallen var faldet af traileren, kunne chaufføren oplyse, at han umiddelbart inden pallen faldt af, havde påkørt et eller andet på motorvejen, som var blevet splintret og af hjulets rotation sendt i en byge af fragmenter hen af siden på hans trailer.

Samtidigt kunne chaufføren oplyse, at det netop var i forlængelse af påkørslen, at båndstrammeren og dermed båndet, havde sluppet sit greb i pallestakken, hvorefter en af pallerne var gledet ud over trailerens side.

Alle der har kørt med og anvendt båndstrammere ved, at båndstrammerhåndtaget udløses, hvis palen på båndstrammerhåndtaget påvirkes. Det er også almindeligt kendt, at der faktisk ikke skal så meget til, før håndtaget udløser fastholdelsen, hvis palen påvirkes.

Vi stod under hovedforhandlingen med følgende virkelighed:

  • En båndstrammer som var placeret på venstre side af pallestablen og dermed på venstre side af traileren
  • En byge af fragmenter som blev udløst af at lastbilens venstre forhjul påkørte et eller andet på motorvejen
  • En viden om at båndstrammerhåndtaget er let at udløse, hvis udløserpalen påvirkes

Undervejs blev anklageren ”tvær”. Som hovedforhandlingen skred frem, gik det op for hende, at det væsentlige i denne sag ikke var at pallen var faldet af. Virkeligheden, og hermed grundlaget for bedømmelsen af chaufførens strafferetlige grundlag var en anden og en mulig frifindelse af chaufføren blev mere og mere sandsynlig.

Hun meddelte derfor retten, at hun anså chaufførens valg af sikring af stablen af paller som uagtsom og dermed som grundlag for straf, når håndtaget kunne udløses ved at blive ramt af fragmenterne fra venstre forhjuls møde med et eller andet på vejen.

Sagens afslutning

Herefter blev chaufføren i retsmøde nr. 2 frifundet, fordi han netop havde gjort hvad han kunne, for at sikre pallestablen ved hjælp af båndstrammeren på fem tons.

Det man kan lære af sagen er følgende: 

  • At båndstrammeren slipper sit greb i pallestakken skyldes, at palen på håndtaget påvirkes af de flyvende fragmenter der stammer fra lastbilens venstre forhjul.
  • En chauffør hæfter ikke for følgerne af det hændelige: det er hændeligt, at lastbilen om natten påkører et eller andet på motorvejen som splintres og rammer palen på båndstrammeren hvorved båndet slipper sit greb i pallestakken og en palle glider af stakken og ned på motorvejen.

Når chaufføren, som har gjort det han skulle, bliver han frifundet i retten. Det havde han netop gjort i denne situation og det lykkedes at få retten til at forstå, at handlenormen var opfyldt her.

Chauffør tabte en palle på Vestmotorvejen ved Sorø, men beholdt sit kørekort
Website by danielfrom.dk