17. juni 2021

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?

Branchen holdt Danmark kørende, da landet lukkede ned

Ingen vidste noget om, hvilke farer der i relation til COVID19 var forbundet med at læsse og transportere slagtegrise i begyndelsen af marts 2020, hvor landet lukkede ned, og alle blev indenfor hjemmets fire vægge.

Til trods for denne betydelige usikkerhed valgte dyretransportvognmændene og deres chauffører at sikre forsyningerne. De fortsatte afhentningen af slagtedyr og leverede disse på slagteriet, selvom ingen kendte til eller kunne overskue farerne og konsekvenserne derved.

Den samme holdning gjorde sig gældende for distributionsvognmændene og deres chauffører, som fortsatte med at levere varer til supermarkederne, så panik og hamstring i det danske samfund blev forhindret i forlængelse af samfundets nedlukning.

Kort efter viste minkene os, at dyr i den grad er i stand til at bære coronavirus samt overføre den til mennesket. Alligevel fortsatte chauffører og vognmænd inden for dyretransportvirksomhederne med at transportere dyrene for at sikre stabile leverancer under den alvorlige krise, som COVID 19 skabte i det danske samfund.

Burde et sådant mod og en total loyalitet overfor det danske samfund, udvist af transportbranchen, så ikke manifestere sig i Regeldanmarks ordentlige, respektfulde og anstændig behandling af samme dyretransportbranche?

Regeldanmark er bedøvende ligeglade med både vognmænd og chauffører

Som procederende forsvarsadvokat inden for dyretransportsagerne oplever jeg dagligt eller ugentligt Regeldanmarks generelle holdning til og behandling af dyretransportbranchen; en behandling jeg vil kalde både respektløs og illoyal.

Til trods for, at Fødevarestyrelsen i begyndelsen af 2020 besluttede at standse sagerne mod chaufførerne samt ændre på sanktionerne overfor vognmændene, valgte andre repræsentanter fra Regeldanmark at fastholde sagerne mod chaufførerne samt fastholde sanktionerne mod vognmændene. Fastholdelsen skete ved forskellige smarte formuleringsmæssige tricks, som effektivt overfor offentligheden lagde røgslør over hvad det var der reelt foregik.

Resultatet af Regeldanmarks behandling af og holdning til dyretransportområdet var derimod ikke til at tage fejl af. Selvom det ansvarlige ministerium havde truffet beslutning om en ændring af sagerne overfor chauffører samt en ændring af sanktionerne overfor vognmændene, besluttede andre dele af Regeldanmark, at sagerne og sanktionerne skulle fortsætte med uformindsket styrke. Her handler det om hvilket ministerium, der har magten over de anklagere, der styrer hvem der skal tiltales i sagerne.

En sådan opførsel fra Regeldanmarks side er både respektløs og illoyal – og denne holdning er medvirkende årsag til, at der nu imod dyretransportørerne verserer ca. 100 sager ved domstolene ligesom 300 er på vej ind i retssystemet.

Hvad skal der stilles op fra branchens side?

Skal dyretransportfaget virkeligt finde sig i denne respektløse og nedværdigende behandling, når selvsamme branche i en meget vanskelig situation har udvist både mod, styrke og dyb loyalitet overfor det danske samfund?

Med henblik på at finde en fælles holdning til dette spørgsmål har initiativgruppen indkaldt til et møde på Pårup Kro til afholdelse lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.00.

Jeg deltager og ved mødets start vil jeg holde et oplæg om forløbet og den aktuelle situation, hvorefter deltagerne i mødet får mulighed for at drøfte eventuelle initiativer til, hvordan branchen kan protestere og vise sin utilfredshed mod denne respektløse opførsel udvist af Regeldanmark. En opførsel som truer faget og branchen – og derfor ikke holder på den lange bane.

CALL TO ACTION: Regeldanmark udviser alvorlig respektløshed og illoyalitet over for en superloyal transportbranche. Hvad skal branchen gøre ved det?
Website by danielfrom.dk