20. september 2022

Anklagemyndighedens vanetænkning skudt ned i retten - påkørsel af lastbil under overhaling var IKKE lastbilchaufførens skyld.

En ny og dugfrisk afgørelse fra retten viser, at det ikke altid er lastbilchaufførens skyld, når der sker sammenstød imellem et lastvognstog der trækker ud til overhaling, og en bagfra kommende bil i overhalingsbanen.

Robert Rother eget billede fra ulykkesstedet.
Den aktive skiltevogn ses tydeligt forude. Billedet blev anvendt i retten

Min erfaring siger, efter mange år i gamet, at der nærmest konsekvent går vanetænkning i den hos politi og anklagemyndighed, når der sker et sammenstød, hvor en lastbil skifter vognbane. Jeg vil nærmest sige det sådan:

”Det er stensikkert, og uden undtagelse, efter anklagemyndighedens opfattelse chaufførens skyld”.

Selve situationen

Dette var også tilfælde i denne sag, hvor lastvognstogets chauffør, Robert Rother, stod til at miste kørekortet ubetinget. 

Han kom kørende på Vestmotorvejen og længere ude af motorvejen så Robert en aktiv skiltevogn i højre vognbane. Det fik ham til, i god tid, at forberede en overhaling af skiltevognen.

Den gode og lovlige forberedelse af en overhaling af en aktiv skiltevogn indeholder bl.a., at chaufføren i god tid inden han når kiltevognen orienterer sig i venstre sidespejl og samtidig med sætter lastbilen til at blinke til venstre.

Robert Rother har ikke krummet et hår på nogen i de snart 40 år, hvor han har kørt lastbil, så det var lige nøjagtigt det han gjorde. I god tid inden han når skiltevognen, aktiverede Robert lastbilens blinklys til venstre, samtidigt med at han orienterede sig i venstre sidespejl om der kom kørende nogle bagfra i venstre vognbane. 

Da venstre vognbane var fri for bagfra kommende biler, påbegyndte Robert derfor overhalingen af den aktive skiltevogn. 

Alligevel blev lastbilens venstre baghjørne påkørt med stor kraft, af en bagfra kommende varevogn under dette vognbaneskifte.

Vanetænkning

Det er netop i denne situation, at følgende vanetænkning hos anklagemyndigheden aktiveres:

 1. Lastbil under overhaling på motorvej
 2. Påkøres bagfra af bil i overhalingsbanen

  = alvorlig færdselsmæsssig fejl, udelukkende begået af lastbilens chauffør

  = chaufføren har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden

 3. Ergo: Anklagemyndigheden nedlægger i retten påstand om, at chaufføren skal miste kørekortet ubetinget.

Som sagt, er det efter min opfattelse tale om en automatreaktion fra anklagemyndighedens side i disse typer sager og denne automatreaktion ”skygger” for de andre spor der er i sagen. 

Automatreaktionen får nemlig anklagemyndigheden til at ”læse udenom” de tydelige beviser, der i øvrigt var i sagen på at Rober Rother ikke var den skyldige. 

Anklagemyndigheden læste ihverttilfælde udenom, at varevognens chauffør, netop efter uheldet udtalte, at han havde set skiltevognen foran Robert lastvogn, samt at han lagde sig ud i venstre vognbane, fordi han ville forbi skiltevognen før lastbilen.

I ”første mosebog for vejfarende”, altså færdselsloven, står der i §23 om overhaling: ”at den der vil overhale skal sikre sig at det køretøj der ønskes overhalet, ikke selv skal i gang med at overhale”.

Ser man samlet på denne situation, hvor den bagfra kommende varevognschauffør  selv siger, at han havde set skiltevognen foran lastvognstoget,  samt at han derfor ville ud i 2 vognbane for at overhale skiltevognen  først, ja så må det da være indenfor almindelig tankemåde og abstraktion, at lastbilen som kørte  foran ham, da også skal overhale samme skiltevogn? 

Men næe nej, – så lang rakte anklagemyndighedens fantasi  åbenbart ikke i denne sag.

Hvad så?

I stedet meddelte anklagemyndigheden Robert, at han stod til at miste kørekortet ubetinget, for det var jo hans skyld at sammenstødet var sket. 

Dette blev meddelt åbenlyst, til trods for, at varevognschaufføren netop ikke havde opfyldt færdselslovens krav i §23 om at sikre sig, at den der skal overhales, altså Roberts lastvognstog, ikke selv var i gang med en overhaling

Husk: 

 • Varevognens chauffør siger selv, at han havde set den aktive skiltevogn foran lastvognen
 • Varevognens chauffør siger selv, at han ville skifte vognbane for at komme udenom  skiltevognen først.
  • Men: Før han kunne komme forbi skiltevognen skulle han så lige overhale Roberts lastvogn, som i øvrigt blinkede til venstre og var i gang med at trække ud til en overhaling. 

Opsummering

Det er netop i den aktuelt opståede situation på Vestmotorvejen, at færdselslovens §23, forpligter varevognens chauffør i overhalingssituationen.

Under mine afsluttende bemærkninger fik jeg gjort opmærksom på, at anklagemyndigheden havde fat i den gale mand i og med, at lastvognens chauffør Robert Rother, netop havde opfyldt sine færdselsmæssige forpligtelser i situationen, hvilket ikke var tilfældet for varevognens chauffør.

 Det var dommeren så heldigvis helt enig i, og Robert Rother beholdt sit kørekort.

Efterskrift til anklagemyndigheden 

Prøv at forlade vanetænkningen om, at det altid er chaufførens skyld, hvis der sker sammenstød under lastvognens vognbaneskifte. 

 • Det blev i denne sag fuldstændigt overset, at varevognschaufføren HAVDE set skiltevognen foran lastvognen forud for overhalingsforsøget, og dermed også forud for påkørslen af lastvognens venstre bagende. 

Jeg tror, at netop anklagemyndighedens vanetænkning skygger for den slags åbenlyse beviser i sagen på, at det kan være anderledes end vanetænkningen dikterer.

Husk at den betjent der efterforsker, er underlagt objektivitetsforpligtelsen i retsplejeloven §96 stk 2. Dvs. Betjenten som efterforsker på uheldsstedet, skal OGSÅ søge de beviser der måtte være for at lastvognens chauffør, Robert Rother, er uskyldig. Den efterforskende betjent er efter indholdet af Retsplejelovens §96 stk. 2, forpligtet til netop at kunne opdage vigtige vidner på uheldsstedet, – vidner som udtaler sig til støtte for, her Robert Rothers uskyld.  

 • Den forpligtelse opfylder anklagemyndigheden ofte ikke ret godt. Et helt centralt vidne i denne aktuelle sag, som senere forklarede, at han havde talt med politiet på uheldsstedet, blev ikke registreret af politifolkene og vi havde under sagens forberedelse, store problemer med at få fat i vedkommende for at høre vedkommendes vidneudsagn i retten. 

Det lykkedes ved TJ Bjergnings mellemkomst og hjælp at finde vidnet og derfor: Tak til ”TJ Bjergning”, for jeres indsats i denne anledning.

Anklagemyndighedens vanetænkning skudt ned i retten – påkørsel af lastbil under overhaling var IKKE lastbilchaufførens skyld.
Website by danielfrom.dk