8. november 2021

Vi fusionerer med Sønderby Legal Advokatpartnerselskab

På opfordring af aktører i branchen er de to virksomheder fusioneret per 1. oktober og flytter sammen på kontoret i København i løbet af november. Forman Advokater, som herefter er en del af Sønderby Legal, fortsætter som selvstændigt brand, som er kendt og respekteret igennem mange år i branchen. Det er derfor en stor glæde og fornøjelse for mig at kunne offentliggøre, at Forman Advokater nu og i fremtiden er en integreret del af Sønderby Legal. 

EU-ret og dansk strafferet hånd i hånd

Det er vores ambition at få bremset antallet af straffesager i Danmark mod virksomhederne indenfor produktion, landbrug og transport – inden disse kommer i retten.

Da langt den største del af de regler, som gælder for danske virksomheder, er blevet til i EU, er det vigtigt for Forman Advokater at få adgang til den skarpeste kompetence på området. Det får vi nu. Sammen med Sønderby Legal og en større sagstilgang vil der blive skabt et kraftcenter.

Virksomhederne bruger unødig tid på ikke-eksisterende sager

Forman Advokater har via en lang række kritiske artikler om myndighederne gjort opmærksom på de urimeligheder, der ofte udspiller sig i særlovs-strafferetten, når grundlaget for sagerne er tyndt eller nærmest ikke-eksisterende. Sagerne slås op med stor fanfare af særmyndigheder og falder ned igen, fordi de aldrig skulle være rejst. Vi er i Forman Advokater meget enige med Sønderby Legal i, at det strider mod EU-retten, at virksomhederne skal slås med myndighederne i disse sager. Vi ser ofte, at myndighederne, gerne med pressens bevågenhed i ryggen, slår langt større brød op end de kan bage. 

Et af hovedformålene bag sammenlægningen af de to advokatvirksomheder er, at vi i endnu højere grad får fælles grundlag for at få disse sager standset, inden de kommer i retten. Vi mærker i det daglige, at særlovsstraffesagerne ude i virksomhederne fungerer som en alvorlig væksthæmmer. Når virksomhederne skal forberede og bruge store mængder af tid på uendeligt tynde sager, forhindrer det dem i, i det daglige, effektivt at drive og udvikle virksomhederne.

Jeg vil glæde mig til at kunne udvikle dette formål og herunder bruge og udnytte Hans Sønderbys helt eminente viden inden for EU-retten til effektivisering af kampen mod de tynde særlovsstraffesager.

Det fælles advokatkontor drives fremover under to brands i samme advokatvirksomhed og fra den fælles adresse H. C. Andersens Boulevard 11, 2. sal tv. 1553 København V.

Vi fusionerer med Sønderby Legal Advokatpartnerselskab
Website by danielfrom.dk