24. august 2020

Når sund fornuft og ansvarlig kørsel vinder over paragrafferne

Levering af varer i små gader kan være en kringlet affære. Levering af varer med store lastbiler i små gader kræver ofte en kørselsmåde, som under andre omstændigheder ville være på kanten med loven.  I retten blev en chauffør frikendt for tiltale om overskridelse af spærrelinje og kørsel mod førerretning i forbindelse med hans udførelse af sit arbejde som by-distributør. Dels fordi Retten tilsidesatte væsentlige dele af færdselsbetjentens vidneudsagn, dels fordi den bakning, chaufføren lavede, blev vurderet til at være den mest forsvarlige reelle mulighed for levering af varer det pågældende sted.

Distributionschaufførernes arbejdsvilkår og dømmekraft i trafikken var til eksamen den dag i retten på Frederiksberg, hvor en chauffør stod tiltalt for at have overskredet spærrelinjen samt kørsel imod kørselsretningen.

Den eneste mulige forsvarlige måde at gøre det på

Chaufføren forklarede i retten, at han var blevet stoppet af politiet, fordi han havde udført en manøvre, hvor han ”slog et slag” med lastbilen indover stiplede linjer (foran indkørslen) og tilbage på rette kørebane igen, således han kunne få den rette vinkel på traileren og bakke venstre ind. Med denne manøvre havde chaufføren fuldt overblik ud af forruden over cyklisterne, der krydsede indkørslen, han skulle bakke ind gennem, ligesom han  signalerede  til den øvrige trafik, der kørte bag ham, at han var på vej til at skulle udføre en bakningsmanøvre. Manøvren var efter chaufførens opfattelse den eneste mulige forsvarlige måde at levere varer på.

Færdselslovens formål vægter højere end en lille spærrelinje

Chaufførens vidneudsagn stod alene over for vidneudsagn fra den færdselsbetjent, som havde udstedt bødeforlægget og som havde over 20 års erfaring.

I det store hele mente færdselsbetjenten, at manøvren var klart ulovlig. Betjenten forklarede, at han var sikker på, at chaufføren havde overskredet spærrelinjen med hele vogntoget og derefter kørt et længere stykke i modsatte kørselsretning.

Advokatfuldmægtig Anja Velbæk Mouridsen, som var forsvarer i sagen, fik betjentens forklaring for retten tilsidesat samt ført bevis for, at manøvren var eneste mulige manøvre, der samtidig ville være den mest trafiksikre og den der udviste størst mulig hensyn til øvrige trafikanter.

Dommen viser, at der i retten er forståelse for og accept af, at by-distribution i små gader med store vogntog kan være afhængig af en kørselsmåde, som i andre sammenhænge ville være på kant med færdselsloven.

Færdselslovens formål er overvejende at beskytte trafiksikkerhed, og at sikre at trafikanter i øvrigt udviser hensyn til de andre trafikanter. Det lykkedes advokatfuldmægtig Anja Velbæk Mouridsen at godtgøre, at chaufføren med sit valg af manøvre bedst muligt havde tilgodeset færdselslovens formål.

Dommen viser også, at når forsvaret er velforberedt og har helt styr på sagens beviser, så kan man få en færdselsbetjents forklaring i retten tilsidesat – en færdselsbetjent med over 20 års erfaring.

Når sund fornuft og ansvarlig kørsel vinder over paragrafferne
Website by danielfrom.dk