26. juni 2020

Ministeren snyder dyretransportfolket, så det både kan ses og høres

Når man graver lidt i sagerne

Som sagt: Mogens Jensen lovede i et brev den 3. december 2019 dyretransport-folket, at lovbemærkningerne til den nye dyrevelfærdslov ville medføre, at det ville blive nemmere at fastholde danske chauffører i branchen – med andre ord var det den almindelige forståelse for enhver, at det nu ville være slut med de urimelige sager om transportegnethed. Jeg er i den sammenhæng rigtig glad for, at advokatfuldmægtig Anja Velbæk Mouridsen er ansat i Forman Advokater, for hun er rigtig skarp til at ”grave” dybt i lovforløb og derved finde ud af, hvad der reelt er foregået i forløbet med den nye dyrevelfærdslov. I den forbindelse har hun udarbejdet et notat, der redegør for betydningen af den konkrete ændring af lovkommentaren. Hendes notat, som kan ses nederst på siden via et link, viser, at Mogens Jensen ændrede i de oprindelige lovkommentarer til den nye dyrevelfærdslov, og at ændringen medfører, at sagerne om transportegnethed fortsætter med uformindsket styrke mod chaufførerne Og dette sker til trods for, at Mogens Jensen skriftligt lovede branchen det modsatte.

I notatet gennemgår Anja ændringen af lovkommentarerne og vurderer betydningen af ændringen ift at få stoppet transportegnethedssagerne. Hun skriver b.la. følgende: ”De oprindelige lovkommentarer i det tidligere fremsatte forslag til den nye dyrevelfærdslov gav udtryk for, at der skulle ske en ændring i forhold til ansvars-subjekter ved de sædvanlige transportegnethedssager.” Oversat til dansk betyder det, at de, der efter lovændringen skulle gøres ansvarlige, var dem der rent faktisk havde mulighed for at ændre på hvilke dyr, der skal med transporterne, det vil sige landmænd og transportvirksomhed. Med andre ord skulle ansvaret drejes væk fra chaufførerne.

En holdning hos Fødevarestyrelsen har absolut ingen betydning for Anklagemyndigheden

Problemet er bare, at det netop er denne tekst, som blev taget ud af den nye dyrevelfærdslov. Kun den tekstdel, der vedrører Fødevarestyrelsens ændrede praksis, blev taget med. Det betyder, at det fortsat helt og fuldt er anklagemyndigheden, der beslutter, om transportegnethedssagerne skal føres mod chaufførerne. Anklagemyndigheden kan derfor fortsætte med at rejse tiltale mod chaufførerne i sagerne. Denne ret har anklagemyndigheden, selvom Fødevarestyrelsen, i henhold til den nævnte praksisændring, i sin anmeldelse til samme anklagemyndighed, lægger op til, at chaufføren netop ikke skal tiltales. Fødevarestyrelsens holdning har absolut ingen betydning for anklagemyndighedens beslutning om, hvem der skal stilles til regnskab for et dyrs manglende transportegnethed efter den nye dyrevelfærdslov. Og jeg skal garantere, at anklagemyndigheden anvender denne ret til at tiltale chaufførerne

Anklagemyndigheden tiltaler således fortsat konsekvent chaufførerne i de forhadte transportegnethedsager. Samtidig har Rigsadvokaten, som er øverste myndighed i systemet, bekræftet, at de ikke forventer nogen praksisændring vedrørende tiltalerejsning i transportegnethedssager på baggrund af den nye dyrevelfærdslov. Den holdning kan Rigsadvokaten fastholde med stor ro og selvtillid, da den ordlyd, der talte for det modsatte, af fødevareministeren blev taget ud af den nye dyrevelfærdslov.

Ordene der forsvandt i processen – og som betød ALT

Tre dage efterlovforslaget med de ændrede lovbemærkninger blev fremsat i Folketinget, skrev Mogens Jensen til erhvervet, at han glædede sig over lovbemærkningerne, som ville medføre, at det blev lettere at fastholde danske chauffører i branchen. En glæde der er helt uforståelig, når vi via Anjas ”gravearbejde” og notatets indhold kan slå fast, at den tekstdel, som kunne have afsluttet sagerne mod chaufførerne, blev taget ud af samme minister, som hylder forankringen i loven af Fødevarestyrelsens helt og aldeles betydningsløse praksisændring.

Jeg har i en række artikler kaldt regel-Danmarks behandling af transportområdet for nedladende og hånende. Dette aktuelle nye eksempel viser, at min kritik er yderst berettiget. Der er da netop her tale om total mangel på respekt for transportbranchen, i dette tilfælde dyretransportfolket, når ministeren skriver ét til repræsentanter for området og samtidig, i det skjulte kan man vel tillade sig at sige, gennemfører en ændring af lovbemærkningerne, som umuliggør den ændring inden for dyretransportbranchen, som ministeren selv er så begejstret for.

Jeg oplever i min dagligdag som forsvarsadvokat på transportområdet mange eksempler på fuldstændig mangel på forståelse for og direkte nedladende optræden over for transporterhvervet. Jeg har i flere artikler påpeget dette. Eksemplet i denne artikel stammer fra den ”øverste” del af regel Danmark og viser, at min kritik desværre er berettiget hele vejen op gennem systemet.

Læs Anjas redegørelse og Mogens Jensens brev til erhvervet her

Ministeren snyder dyretransportfolket, så det både kan ses og høres
Website by danielfrom.dk