24. august 2017

LANDSRETTEN STILLER SAGERNE I BERO

Det blev en god dag i Vestre Landsret i går. En enig Domsmandsret besluttede, at de køre- og hviletidssager, som er omfattet af de nye lempelser, skal vente på, at anklagemyndigheden får overstået deres it- problemer, inden sagerne behandles

Vestre Landsrets domsmanderet er således enig i, at vognmænd og chauffører kan forlange deres sager omfattet af de nye lempelser. Og de er således samtidig uenige med anklagemyndigheden i, at vognmænd og chauffører skal finde sig i at gå fra hus og hjem (eller gå konkurs), fordi anklagemyndigheden ikke er klar til at behandle sagerne efter de nye regler.

RIMELIGHEDEN SEJREDE

Stands lige op og tænk over, hvad det egentlig er anklagemyndigheden siger: ”Vi er ikke parate til at administrere de nye regler, så I må finde jer i at gå fra hus og hjem eller gå konkurs i perioden frem til vi bliver klar”.

Den begrundelse bruger anklagemyndigheden, selvom de i meget lang tid (næsten et år) har vidst, at lempelserne var på vej. Jeg synes, det er et eksempel på veludviklet magtarrogance, der er til at få øje på.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været vildt provokeret af den begrundelse og derfor er jeg så glad for og stolt af, at Vestre Landsrets domsmandsret i går traf beslutning om, at sagerne skal udsættes og altså ikke afgøres efter de gamle regler.

Dommeren i byretten i Thisted lagde fundamentet i sidste uge – og lad mig citere følgende fra Thisted-afgørelsen:

”I en situation hvor lovgiver har vedtaget at sænke sanktionen for en lovovertrædelse, hvor ikrafttræden af de bestemmelser i loven som indeholder lempelsen udelukkende afventer tekniske administrative forhold og hvor anklagemyndigheden fastholder en påstand om strengere sanktion i overensstemmelse med den hidtil gældende lovgivning, findes hensynet til tiltalte og princippet i straffelovens §3 med stor vægt at tilsige, at sagen  udsættes for at afvente ikrafttræden af de nye regler. Der ses ikke at være forhold som med vægt taler mod udsættelsen”

Stærke dommerord som helt og aldeles afviser anklagemyndighedens begrundelse for, at chaufører og vognmænd i op til et halvandet år skulle finde sig i at gå fra hus og hjem, fordi anklagemyndigheden ikke var færdig med eget administrationssystem

SPORENE SKRÆMMER

Jeg er stolt af domstolene, men ikke spor stolt af anklagemyndigheden, der tillader sig at komme med så arrogant en begrundelse. Problemet er, om anklagemyndigheden nu accepterer domstolenes meget klare afgørelser eller om vi skal til at slås i samtlige fremtidige sager. Mine erfaringer med anklagemyndigheden er desværre dårlige på det punkt. Det kan sagtens gå sådan, at anklagemyndigheden blot fortsætter med at protestere imod udsættelse i de kommende sager.

Hvis anklagemyndigheden er uenig i afgørelsen fra Vestre Landsrets domsmandsret fra i går, skal de søge afgørelsen indbragt for Højesteret. Sporene skræmmer fra tidligere sager, hvor anklagemyndigheden valgte ikke at indbringe sagerne, men i stedet blot fortsatte med at protestere

Fortsættelse følger desværre med stor sandsynlighed………

LANDSRETTEN STILLER SAGERNE I BERO
Website by danielfrom.dk