28. juni 2023

Frifindelse i sag om bak ulykke

Af Jacob Forman

En fodgænger gik ud bag en bakkende lastbilen og blev ramt. Chaufføren havde gjort hvad han kunne og skulle i situationen, og blev frifundet.

Der er ofte meget langt fra retssalen og ud i den virkelighed, som chauffører og vognmænd færdes i, i deres dagligdag med transporternes udførelse.

Martin Gustav Rene skulle aflevere byggematerialer på en smal villavej og havde forinden orienteret sig om at der for enden af villavejen var mulighed for at vende efter aflæsningen af byggematerialerne.

Da aflæsningen var afsluttet, kunne han så bare ikke vende for enden af vejen på grund af parkerede biler

Eneste farbare vej videre var herefter at bakke lastbilen de 150 meter tilbage til villavejens indkørsel. En sådan bakning indeholder den ubehagelige realitet for chaufføren, at han ikke under selve den relativt lange bakning, kan se et stort område bag lastbilen –  som under bakningen jo er lastbilens kørselsretning.

Hvad ligger til grund for frifindelsen.

Hemmeligheden her er at chaufføren skal opfylde ”handlenormen” for chauffører i den givne situation, for at blive frifundet.

Der skal lægges en del energi og bevisførelse i at skabe  den rigtige fortælling i retten –altså at tydeliggøre og bevise at handlenormen er opfyldt.

Det vil sige:

  • At bakningen i situationen var eneste rigtige og realisable løsning
  • At chaufførens opmærksomhed var anvendt rigtigt og indenfor de muligheder der var til stede i situationen
  • At lastbilens udstyr i form af springblink og advarselstone var fornødent og rigtigt – det vil sige var der og blev brugt
  • At der ikke kunne være gjort mere for i situationen at undgå ulykken

Selve ulykken.

Hændelsesforløbet under uheldet var, at fodgængeren gik ud bag lastbilen. Han overså at lastbilen og den igangværende bakning og overhørte advarselslyden. Han  overså advarselsblitzblinket og blev ramt i ryggen af lastbilen så han faldt. Heldigvis blev han synlig for chaufføren samtidigt med at han faldt og derfor blev  lastbilen bremset i tide.

Chaufføren havde gjort hvad han skulle, så han blev frifundet.

Handlenormen – domspraksis.

Han havde opfyldt handlenormen i situationen. Det vil sige, at han havde gjort alt det fysisk mulige for at undgå situationen.

Det er efterhånden via højresvingssagernes domspraksis og nu således også i domspraksis i denne sag om trafikuheld under bakning, lykkedes mig at få en retspraksis, som afspejler de reelle fysiske realiteter under lastbilkørsel.

Tidligere retspraksis i sager om uheld under lastbilkørsel, krævede fejl fra part 2, d.v.s fejl fra cyklistens  eller fodgængerens side,  for at der overhoved var en mulighed for frifindelse.

Det er blevet anderledes nu, hvor den konkrete sags dokumenterede virkelighed, sammen med de dokumenterede reelle vilkår for lastbilkørsel, altså handlenormen, nu i højere grad giver adgang til frifindelse.

Den nyere domspraksis hviler blandt andet på mine egne oplevelser fra min tid som chauffør. Jeg har blandet disse praktiske erfaringer sammen med dokumenterede vilkår i den pågældende foreliggende situation, samt anvendt de juridiske regler for at opnå netop denne domspraksis.

Denne kombination imellem teori og den reelle praksis, har så tilsyneladende skabt en større forståelse for chaufførens reelle forhold i retterne.

Frifindelser i denne type sager har i hvert tilfælde  vist sig mulige i langt højere grad end tidligere, og det  er jeg da en lille bitte smule stolt af.

Frifindelse i sag om bak ulykke
Website by danielfrom.dk