15. april 2023

DERFOR DEMONSTRERER VOGNMÆND & CHAUFFØRER

Redegørelse af Christian Jensen, Formand FDL

Kommentarer til lov om KM afgift .

Følgende analyse og fakta tal afslører i et og alt hvor tåbeligt det fremsatte lovforslag i al sin enkelthed er og hvor mange slette usandheder om det virkelige formål med lovforslaget indeholder.

Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at det skønnes at ville reducere det årlige Co 2 udledningen 0,3 millioner tons (300.000 t) i 2025 og 0,4 millioner t (400.000 t).

I Danmark sælges der iflg. officielle statistikker 3.184.000.m3 = 3.184.000.000 L Dieselolie /år.

1Liter Dieselolie udleder iflg. kloge hoveder, ved forbrænding 2,7 kg Co2 pr. L                                    1L Benzin udleder 2,4 kg. Co2 pr L                                                                                                                   1 Liter dieselolie/ benzin vejer ca 0.8 kg

D.v.s. at 1 kg. dieselolie udleder 3.38 kg. Co 2 pr L.

Følgende udregninger og konklusioner tager udgangspunkt i, at alle indreg. dieseldrevne køretøjer, altså også dieseldrevne person og varevogne omfattes af loven ud fra synspunktet om, at det er alene brugeren af det forurenede stof der er forureneren/ og burde være betaleren.

Regeringen skønner at loven vil reducere Co 2 udledningen med 300000 tons, som kunne modsvares af et mindre forbrug af dieselolie  111.111.111 L diesel.                                                                (300.000.000 kg Co2  : 2,7 = 111.111.111. L diesel)                                                                                       

Det vil sige, hvis vi sparer 111.111.111 L diesel så reducerer vi Co 2 udslippet med 0,3 millioner tons som er regeringens bedste skøn og  efter sigende hedeste ønske.                                                        

Altså vi skal spare 111.111.111. millioner L for at reducere Co 2 udslippet med 0.3 mill. tons Co 2.

Hvor mange % skulle hele Danmarks dieseldrevne motorkøretøjer incl. Personbiler / simpelthen alle dieseldrevne køretøjer så spare for at opnå den ønskede Co 2 reduktion?

Der sælges 3.184.000.000 L ( 3 milliarder og 184.000.000 millioner L ) Diesel olie i Dk/år (2021). 

Og vi ved at der skal spares 111.111.111. l diesel for at reducere Co 2 udslippet med 0.3 mill. tons.

Vi skal således dividere det antal  L 111.111.111. der skal spares med det totale forbrug 3.184.000.000. Det bliver til sølle 3,49 %.  

Det svarer i praksis til , at en lastbil der i dag kører 3 km./ L skal piskes til at køre 3,09 Km./L.

Iflg regeringens egne tal regner man med, at efter mega investeringsomk. for både stat og forbruger (vognmænd) vil det årlige netto provenu være ca. 1,5 milliarder kr. (1495 mil.kr).

Forudsætter man at regeringens hedeste ønsker ville være opfyldt, dersom et alternativt forslag stadigvæk ville/skulle  indbringe det ønskede netto provenu  og samtidig animere til at spare på forbruget i lighed med det man forestiller sig  det fremsatte forslag ville afstedkomme, så ville det kunne opnås ved:

At man bibeholder nuværende omk. frie opkrævning gennem købet af diesel olie samtidig med at man forhøjer Co 2 afgiften på al dieselolie med de nødvendige ører pr. l.

Den nødvendige og tilstrækkelige forhøjelse af den nuværende Co2 afgift ville således være:

1.5 milliarder kr. / 1500 millioner kr. : med det totale forbrug 3.184.000.000 L = 47,1 øre pr L.

Dvs., dersom alle Dieseldrevne motorkøretøjer var omfattet af loven ville den nødvendige forhøjelse af co2 afgiften  på 47-48 øre pr. L købt dieselolie opfylde regeringen forhåbninger om netto skatte provenu og den skønnede reduktion af udledningen af Co 2 i henhold til regeringens ønsker og krav.

Det vil så i praksis afsted komme en forhøjelse af vores nuværende pris pr kørt km. med en ganske alm. landevejs lastbil der kører 3 km. pr. L på ca 16-17 øre pr. km.

Og stadigvæk med en lønsom gulerod  til den der sparer på dråberne.

For en Diesel drevet person  bil, der kører 18 km. L  vil omk. stigningen være ca 2,7 øre mere pr kørt km.

Ovennævnte tal er validerede tal fra off. Statistikker/ regeringens egne tal og oplysninger.

Sammenfattende konklusion af ovennævnte  er som følger:

Med forbehold for evt.  ganske uvæsentlige regnefejl så må konklusionen på ovennævnte være, at den store gambling regeringen lægger op til med årlige administrations omk. af et nyt og helt uprøvet opkrævningssystem, der helt åbenlyst sluger mellem 275 – 300 millioner kr. om året alene i administration  er helt uden for virkelighedens verden især henst til at vi har et ganske velfungerende og næsten gratis opkrævningssystem i dag.

Det er det i sær, når man kan opnå det samme netto provenu og den samme reduktion af Co2 udledningen ved blot at skrue på den allerede eksisterende afgiftssats med de nødvendige antal øre pr. købt L dieselolie.                                                                                                                                    

Og når man inddrager alle forbrugere af dieselolie ( og det er vel ganske rimeligt, at alle der bruger Dieselolie skal  deltage på lige fod så bliver udgiften overkommelig for alle forbrugere, erhvervs såvel som private forbrugere.

En stigning erhvervene ville kunne leve med og privatbilismen næste ikke ville bemærke .

Så jeg skal på vegne af FDL (Frie Danske Lastbilvognmænd) opfordre til, dersom der er voksne politikere tilstede på borgen og i erhvervsorganisationerne om, at give medskyldige politikere på borgen en belærende vejledning og efterfølgende kræve handling.

Med venlig hilsen Christian Jensen Formand, FDL   

DERFOR DEMONSTRERER VOGNMÆND & CHAUFFØRER
Website by danielfrom.dk