8. november 2019

Chauffører og vognmænd står over for en umulig opgave

Indholdet af dommen, som omhandler skiverne på billedet og politiets meddelelse til Steen Tofteng, om at man vil forfølge revner i bremseskiver, viser, hvad for en umulig opgave chauffører og vognmænd står over for.

Lovlige bremseskiver

Af dommen fremgår det, at hvis der er revner i skiverne, skal hjulene afmonteres, for at chaufføren med sikkerhed kan slå fast, om revnerne er farlige.

Vi ved, at revner eller grundlaget for revner i bremseskiverne er den almindelige brug af lastbilens bremser, hvor opvarmning og efterfølgende afkøling af bremseskiverne forårsager revnerne.

Revnernes udvikling starter i det øjeblik, hvor lastvognen tages i brug

Når lastvognen har opnået en vis alder, ved vi, at bremseskiverne har revner, og det er her, det bliver rigtig spændende.

Politiet siger til Steen Tofteng på mødet, at de vil forfølge revnerne.

Det betyder, at opdages revner under den daglige inspektion, ja så må chaufføren afmontere hjulene for at kontrollere, om revnerne er farlige, for dommen siger netop tydeligt, at hjulene skal afmonteres – elles kan revnerne ikke tjekkes for deres farlighed.

Revnerne udvikler sig som nævnt konstant under lastvognens daglige anvendelse, så på et tidspunkt er der behov for, at hjulene afmonteres dagligt.

Gør chaufføren det ikke, og bliver han senere på dagen standset af politiet, og afmonterer politiet lastvognens hjul, fordi de mener, der er revnedannelser i bremseskiverne, ja så klapper fælden i form af 5.000 kr. første gang og en betinget frakendelse af førerretten, såfremt bremserne efter politiets opfattelse viser sig farlige, og altså repræsenterer en alvorlig sikkerhedskritisk fejl.

Er der andre end mig, der kan se, hvor umulig denne situation rent faktisk er?

Hvis det skulle vise sig, at jeg har ret i, at politiet er grænsesøgende, er der så nogen, der ligesom jeg kan se omfanget af det problem, revner i bremseskiver herefter vil have?

Er der samtidig nogen, der kan se, at der er et grundlag for at være urolig, hvis man er chauffør og vognmand?

Og husk, at sagen mod vognmanden, som indeholdt de skiver, I kan se på billedet, netop ikke handlede om nedsat bremseevne – udelukkende om revner i skiverne!!

I næste uge vil vi her på kontoret undersøge bødereglernes gentagelsesvirkning, som den må fremgå af de nye regler om stærkt forøgede bødetakster. Vi håber så sandelig, at gentagelsesvirkningen kun vil blive anvendt af anklagemyndigheden, hvis det samme køretøj stoppes mere end én gang.

Fortsættelse følger……

God weekend

Chauffører og vognmænd står over for en umulig opgave
Website by danielfrom.dk