30. august 2021

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter

Valget står – i mindst tre typiske tilfælde – mellem pest og kolera

Når du som fører af lastvognstoget har brugt din køretid og skal holde stille, kan du nærmest pr. automatik vælge mellem en køre- og hviletidsbøde (fordi lastvognstoget må køre videre, da p-pladserne ofte alle er optaget) eller du må acceptere den p-bøde, du får, fordi du må parkere ulovligt på parkeringspladsen. 

Vognmænd, der transporterer dyr, bliver også i en lignende proces pålagt kæmpebøder for skavanker ved dyrene, som chaufførerne ikke har chance for at opdage. Det har samtidigt vist sig, at ikke engang myndighedsrepræsentanterne kan finde skavankerne under læsningen. At skavankerne ikke kan opdages af chaufførerne, er lige så stille ved at gå op for anklagemyndigheden, som nu – i en for myndigheden tilsyneladende smertelig proces – må lempe chaufførernes ansvar. Hetzen mod vognmændene fortsætter dog med uformindsket styrke.

De sikkerhedskritiske fejl repræsenterer et andet eksempel på Regeldanmarks automatiserede bødeudskrivning. En stor del af alle transporter udøves med lånte trailere, som hentes i en række hos speditøren. Selvom chaufføren ikke har nogen chance for at undersøge trailerens bremseevne forud for og under transporten, er der – igen nærmest pr. automatik – lagt op til kæmpebøder, når han tages ind på landevejen til en kontrol. Og her er så også kørekortet oftest i alvorlig fare.

Lovgivning giver automatisk bøder ifm. kontrol 

Med fare for at blive beskyldt for at være ægte nordjyde-sur vil jeg vove den påstand, at politiets og Færdselsstyrelsens håndhævelse af de nye arbejdstidsregler har potentiale til endnu en gang automatiseret strafproces overfor vognmandsfagets ædle udøvere. Vi, der beskæftiger os med strafferet i vognmandsfeltet, kender anklagemyndighedens nidkære og grænsesøgende adfærd. Og jeg vil vædde de efterhånden kendte gode flasker rødvin på, at Regeldanmark – også når arbejdstidsreglerne skal administreres – finder den velkendte automatikproces frem. Og det har som altid den virkning, at blot det at du bliver kontrolleret i de fleste tilfælde er ensbetydende med bøde. 

Jeg ved ikke, hvor ofte der ellers laves lovgivning, der nærmest automatisk udløser en straf til en pligtopfyldende samfundsborger ifm. udførslen af sit arbejde. Men jeg må konstatere, at vognmand og chauffør reelt ikke kan undgå at ’gå i fælden’, fordi de i deres hverv eksempelvis ikke har mulighed for at tjekke dyrs transportegnethed eller en trailers bremseevne, inden de kører afsted.

Faglig kritik af grundlaget for de fældende domme ignoreres

Det må være dybt provokerende som praktiker på området at opleve den officielle begejstring for den nyligt vedtagne vejpakke, når det samtidigt kan konstateres, at der ikke var sat midler af til de helt nødvendige lastbilparkeringspladser.

Dyretransportørerne må føle sig gjort alvorligt til grin, når alvorlig og seriøs kritik af arbejdet i Det Veterinære Sundhedsråd overhovedet ikke kommenteres fra de relevante myndigheders side, ligesom jeg må konstatere, at kritikken af det Veterinære Sundhedsråd også i retten er så godt som virkningsløs. For at forstå vigtigheden her vil jeg kort nævne, at lige præcis de kritiserede udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd oftest er selve grundlaget for den fældende dom over dyretransportørerne. Netop derfor burde både myndighed og retterne forholde sig til kritikken.

Regeldanmark er ligeglade med praktiske forhold ude i virkeligheden

Nu står vi så foran politiets og Færdselsstyrelsens håndhævelse af de nye arbejdstidsregler. Transportområdet har efterhånden fået godt styr på køre- og hviletidsreglerne, og der køres i stor stil efter reglerne. Alligevel skal der nu håndhæves ekstra et sæt arbejdstidsregler???  Mit bud er som sagt her, at jeg får ret i, at denne håndhævelse af arbejdstidsreglerne blot bliver en ny mulighed for Regeldanmarks bødepålæg i den helt store stil.

Jeg mener, at Regeldanmark via de nævnte regelsæt kombineret med den kendte praktik på området mishandler transporterhvervet. Er du udøver på et af de nævnte områder, er du stensikker på gevinst i form af en alvorlig bøde udelukkende fordi du passer dit erhverv. Regeldanmark og de øvrige institutioner er bedøvende ligeglade med, at reglerne kombineret med de praktiske forhold i så høj grad medfører økonomisk invaliderende bøder eller bøder i et antal, som har samme virkning.

Hvor meget skal man stå model til?

Er det en naturlov, at det skal være sådan her, eller er transporterhvervet ved at nå en smertegrænse for nedladende behandling?

Har vi allerede glemt den betydning et velfungerende transportsystem havde under Coronakrisens første dage i marts 2020?

Lad mig personligt udtrykke det på den måde, at Regeldanmark skal være lykkelige for, at det danske transporterhverv tilsyneladende har vedtaget en solidaritet med det danske samfund, som har den virkning, at samme transporterhverv ikke bruger sin reelle magt.  

Chauffører og vognmænd er økonomiske kamikazepiloter
Website by danielfrom.dk