Advokatfuldmægtig

Anja Velbæk Mouridsen

Om Anja Velbæk Mouridsen

Anja er kompetent, slagkraftig og samtidig en meget behagelig person med en god portion livserfaring. Det giver hende en indsigt i- og forståelse for mennesker. Hun er desuden meget faglig stærk med en evne til, på meget kort tid, at sætte sig ind i komplekse sagsområder.

Hendes vej til advokatgerningen har været utraditionel. Hun kommer ud af en vognmandsfamilie, startede med en håndværksmæssig uddannelse og var selvstændig arbejdsgiver i 8 år. Derefter besluttede hun at tage en studentereksamen (HF) og læse jura og blev uddannet som jurist i 2017. Uddannelserne, som normalt tager 8 år, færdiggjorde Anja på blot 5 år.

Efter endt uddannelse har hun blandt andet været ansat i Færdselsstyrelsen, hvor hun navnligt arbejdede med særtransportområdet. Her opnåede Anja et omfattende kendskab til regeltilblivelsen, sagsbehandlingen og udøvelsen af de tunge transporter.

Anjas speciale er offentlig ret, købe- og aftaleret, leasing og færdsels- og transportret, herunder særtransport. Anja har skrevet speciale om forholdet mellem dansk ret og EU-retten. Hun sidder med køberetlige sager, leasingkontrakter, fortolkning af transportlovgivningen og bistår desuden borgere i forhold til offentlige myndigheder, herunder navnlig Færdselsstyrelsen.

Hos Forman Advokater rådgiver Anja derfor, udover den individuelle borger, også større private organisationer, som eksempelvis Dansk Byggeri og Landbrug og Fødevare, i specifikke juridiske spørgsmål bl.a. i forbindelse med regeltilblivelse og regulatoriske spørgsmål.

CV:

  • Selvstændig erhvervsdrivende 2004-2012
  • Studenter eksamen (HF) 2012-2013
  • Jura fra Århus Universitet 2013-2017
  • Karnov Group 2015-2017
  • Fuldmægtig i Færdselsstyrelsen 2017-2018
  • Fuldmægtig på Århus Universitet 2018
  • Advokatfuldmægtig hos Forman Advokater fra november 2018
Anja Velbæk Mouridsen
Website by danielfrom.dk